Skal du selge aksjene i år eller neste år?

Stig Flesland

Lønner det seg å realisere et tap på aksjer i år? Og hva hvis man har en latent gevinst?

Dersom man i dag sitter med aksjer med latente gevinster eller tap, bør man være klar over de skattemessige konsekvensene av å selge i 2015, kontra i 2016.

Kort oppsummert: Det vil, skattemessig, lønne seg å selge aksjer med gevinst i 2015 og aksjer med tap i 2016. Forskjellene skal vi vise i noen eksempler.

Eksempel gevinst

Forutsetninger

Gevinst 5.000.000 kroner
Skjermingsrente 2015 0,60 %
Skjermingsgrunnlag 4.000.000 kroner
Rente, bankinnskudd 1,50 %
Skatt på gevinst 2015 27,00 %
Skatt på gevinst 2016 28,75 %
Formuesskatt 2015 0,85 %
Markedsverdi aksjer 5.500.000

Regnestykker

Salg i 2015
Salgsvederlag 5.500.000 kroner
– Skatt på gevinst 1.350.000 kroner
– Tapt rente på innbetalt skatt 20.250 kroner
+ Redusert formuesskatt på innbetalt skatt 11.475 kroner
+ Skatt på tapte renteinntekter 5.063 kroner
= Skattyter sitter igjen med 4.146.288 kroner
Salg i 2016
Salgsvederlag 5.500.000 kroner
– Skatt på gevinst 1.437.500 kroner
– Skjerming 6.900 kroner
= Skattyter sitter igjen med 4.069.400 kroner

Eksempel tap

Forutsetninger

Tap 500.000 kroner
Inntektsskatt 2015 27,00 %
Inntektsskatt 2016 28,75 %

Regnestykker

Salg i 2015
Redusert skatt pga tap 500.000 x 27 % 135.000 kroner
Salg i 2016
Redusert skatt pga tap 500.000 x x 1,15 x 25 % 143.750 kroner

Regnestykket forutsetter at skattyter har så høy inntekt at han får nyttiggjort seg tapet i salgsåret.