Arv/gave

Arv og gave: Endring fra 2014 - kontinuitet
Arv og gave: Fastsettelse av latent skatt på skifte
Arv og gave: Kontinuitetsprinsippet rundt aksjer og selskapsandeler
Arv og gave: Skatteregler ved arv og gave
Arv og gave: Unntak fra kontinuitet for boliger og fritidsboliger
Arv og gave: Unntak fra kontinuitet for jord- og skogbrukseiendommer
Arv og gave: Uttak til gaveoverføring fra næring
Arveavgift for 2013 og tidligere
Eksempler på låneavtale - gavebrev - gavesalg - ettergivelse av lån etc