Tips i teori og praksis

– skatt, arbeidsgiverplikter, mva., bokføring mv.

➡ PÅMELDING              ➡ INNLOGGING 

 

Fra 2019 må arbeidsgiver innberette, trekke forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift når den ansatte mottar tips (drikkepenger).

I dette kurset ser vi nærmere på hva pliktene innebærer, og hvordan arbeidsgiver enklest kan oppfylle disse. Vi gjennomgår også hvilken betydning endringene har for plikten til å betale merverdiavgift og for bokføringen, samt de ansattes rett til feriepenger, sykepenger og obligatorisk tjenestepensjon.

Alle virksomheter hvor de ansatte mottar tips berøres av endringene. Kurset passer derfor for regnskapsførere, revisorer og rådgivere som har serveringssteder, hoteller osv. blant sine kunder, og selvfølgelig for ansatte slike steder.

  • Pris
  • Ordinær pris: 1 000,00 krMedlemmer: 700,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsfører:
  • 1 time skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 1 time skatterett
  • Advokater:
  • 1 time oppdatering
 • Foreleser

  • Rolf Lothe
  • Rolf Lothe er advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen og har bakgrunn fra Skatteetaten. Han jobber blant annet mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser til nye lovforslag.