Sydenkurs 2022

Sikre deg en plass på Årets Sydenkurs.

Dato: 19. – 26. november

På årets sydenkurs blir det fokus på gode og relevante kurs som gir godt læringsutbytte. I løpet av uken får du 26 oppdateringstimer. I tillegg blir det som vanlig rom for å nyte sol og varme på beste Gran Canaria.

Vi skal til eksotiske og idylliske Gloria Palace Royal Hotel & Spa (Les mer om hotellet hos Ving) på Amadores.

I løpet av uken får du hele 26 oppdateringstimer, og et hyggelig avbrekk fra hverdagen. Det legges opp til fri midt på dagen for sol, bading, sport eller hvile. I tillegg har vi selvsagt tradisjonelle poster som beachparty og festmiddag på programmet. Vi ønsker gamle og nye deltakere nok en gang velkommen til et opphold som vil gi økt kompetanse der rådgiverrollen vil være i fokus. Her vil det også bli anledning til å nyte sol og varme i kombinasjon med faglige og gode diskusjoner med gamle og nye bekjentskaper!

Kursinnhold

Det årlige skattekurset

 • Kurset vil inneholde nyheter og endringer innen skatt, avgift, regnskap, revisjon og bokføring samt endringer i selskapslovgivningen for 2022 og 2023.

Grunnleggende personbeskatning

Gjennom case tar vi for oss de viktigste delene, selve regelverket og hvor det er vanligst å gjøre feil som gir mer skatt enn nødvendig.

Vi ser nærmere på følgende områder:

 • Ektefeller/samboere og barn
 • Bolig/fritidsbolig
 • Reiseutgifter/Pendlerutgifter
 • Over landegrensene
 • Skattefrie inntekter
 • Alternativ avlønning av ansatte

God regnskapsskikk for små foretak

NRS 8 ble endret både i desember 2021 og i januar 2022.  Kurset tar for seg endringene samt gir deg en oppfriskning av enkelte andre punkter som det ofte syndes mot i praksis. Kurset vil være praktisk rettet med eksempler.

Innføring og grunnleggende prinsipper i verdivurdering av aksjeselskaper

Regnskapsfører er ofte den første kunden spør når det gjelder hva et selskap kan være verdt. Dette kurset gir deg en overordnet innføring i hvordan verdsettelser av aksjeselskaper gjøres innenfor ulike bransjer.  Kurset vil inneholde praktiske små case som vil gi det grunnlag for å ta den første samtalen med kunden

Avvikling av selskap

Kurset vil ta for seg avviklingsprosessen fra A til Å for et aksjeselskap herunder de vurderinger og forhold du må gjøre før du starter avviklingsprosessen.  Kurset vil være casebasert inkludert også praktiske forhold som er viktig å passe på.  Hoveddelen av kurset vil være avvikling av aksjeselskap, men også avvikling av ANS/DA vil bli berørt.

Praktisk tilnærming til Hvitvaskingsregler

19 av 22 regnskaps- og revisjonsforetak står til stryk etter Finanstilsynets tematilsynsrapport av 21.12.21 og vil bli ilagt overtredelsesgebyrer.

 •  Gjennomgang av Finanstilsynets rapport
 • Anbefalte kontrollrutiner – hvor ligger ansvaret?
 • Hvordan kan regnskap- og revisjonsforetaket innrette seg for å etterleve regelverket til hvitvaskingsloven

Fra kaos til Kontroll – hvordan sikre god kvalitet i regnskapsforetaket?

 • Fokusområder tidligere kvalitetskontroller
 • Praktisk tilnærming til hvordan etablere gode rutiner ihht regelverket
 • Løpende oppfølging av oppdraget med fokus på kvalitet

Vi tar forbehold om eventuelle små endringer i kursprogrammet.

Praktisk informasjon fra Ving om reisen

Kursavgift/reise/opphold

I kursavgiften (11.990 kroner) inngår kurs med tilhørende pauseservering, kursdokumentasjon, strandparty, festmiddag, bli-kjent-treff og kursbevis. Pris for ledsager på festmiddag er 900 kroner.

Reise og opphold kommer i tillegg.

NB! Når det gjelder avbestilling av kurs, reise og opphold gjør vi oppmerksomme på at avbestilling av selve kurset må gjøres til Skattebetalerforeningen senest 14 dager før kursstart. Avbestilling av reise og opphold sendes til Ving. Se Vings avbestillingsregler.

  • Pris
  • Ordinær pris: 11 990,00 krMedlemmer: 11 990,00 kr
 • Timer

  • Revisor:
  • Skatte- og avgiftsrett 12 timer
  • Finansregnskap 4 timer
  • Foretaksrett 2 timer
  • Verdsettelse og analyse 2 timer
  • Hvitvaskingsregelverket 3 timer
  • Andre fagområder 3 timer
  • Regnskapsfører:
  • Skatte- og avgiftsrett 12 timer
  • God regnskapsføringsskikk 6 timer
  • Finansregnskap 5 timer
  • Bokføring 1 time
  • Rettslære 2 timer
  • Advokat:
  • Juridisk oppdatering 26 timer
 • Foreleser

  • Gry Arvnes
  • Gry Arvnes er siv.øk og aut. regnskapsfører. Har 25 års erfaring fra regnskapsbransjen og har jobbet 16 år som daglig leder og eier av et regnskapsforetak. Er forretningsrådgiver innen regnskapsbransjen med kvalitetssikring, etablering av gode rutiner og effektivisering av arbeidsprosesser.

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.

  • Tore Fritsch
  • Tore Fritsch er advokat i Formuesforvaltning Advokatkontor DA. Han ha tidligere jobbet 15 år i Skattebetalerforeningen, de siste tre som leder. Han har holdt kurs for foreningen i over 20 år og er en meget erfaren foredragsholder

 • Tid

 • Sted

  Gloria Palace Royal Hotel & Spa, Gran Canaria