Storbykurs i Roma

Velkommen til favorittbyen Roma!

28. – 29. oktober 2021

Skattebetalerforeningen arrangerer storbykurs i Roma, som er manges favorittby. Her kan du kombinere kurs med kultur, god mat og vin, shopping behagelig klima og spektakulær arkitektur. Kursdeltaker ordner selv reise og opphold.

Det er lagt opp til to undervisningsdager som totalt gir 14 oppdateringstimer.

Kurset har en praktisk tilnærming med bruk av eksempler, dommer og uttalelser og vi legger opp til interessante utvekslinger av synspunkter og erfaringer. På kurset har vi fokus på rådgiverrollen, og gir konkrete tips og råd knyttet til aktuelle skattespørsmål.

 • Stortingsvalget kan føre til gjeninnføring av arveavgift, og økt formuesskatt. Vi ser på muligheter og tilpasninger etter valget.
 • Transaksjoner mellom selskap og aksjonær er et område skatteetaten hele tiden har fokus på, og det er derfor viktig med god kunnskap om reglene og praksis når det inngås avtaler eller gjennomføres slike disposisjoner.
 • Svært mange investerer i eiendom – på ulike nivåer. Denne investeringstypen gir både gode muligheter med tanke på skatten, men det er også flere feller du bør være oppmerksom på.  Vi ser nærmere på optimale tilpasninger og løsninger i forhold til kjøp, oppføring, utleie og salg samt omorganisering.

Oversikt over timeplan

Torsdag 28. oktober

 • Skattenyheter 2022
 • Aktuelle skatteendringer 2021
 • Risikoen for gjeninnføring av arveavgift
 • Hva skjer i så fall med skattereglene?
 • Bør egen bolig, utleiebolig, fritidseiendom, tomter mv. overføres nå?
 • Hva med familiebedriften? Har selskapsformen noen betydning her? Bør selskapsstrukturen endres?
 • Praktisk gjennomgang av generasjonsskiftet (aksjonæravtaler, vedtekter, aksjeklasser, gavebrev, fremtidsfullmakt mv.)
 • Generasjonsskifte ved død – betydning av ny lov om arv og dødsboskifte
 • Praktisk gjennomgang av dødsboskifte

Fredag 29. oktober

 • Fast eiendom – utvalgte problemstillinger belyst med praktiske eksempler
 • Investering i fast eiendom – utleie og salg
 • Grense mot næringsvirksomhet – bolig, næringslokale og tomt
 • Salg til utbygger – bolig eller tomtesalg
 • Behandling av driftskostnader og saldoavskrivninger
 • Vedlikehold og påkostninger
 • Valg av selskapsform, eierstruktur, organisering og bruk av holdingselskap
 • Formuesskatt på fast eiendom
 • Fallgruvene ved disposisjoner mellom selskap og aksjonær (kjøp, salg og bruk av selskapets formuesgoder)

Vi tar forbehold om endringer som medfører at vi ikke kan avholde kurset eller at det ikke melder seg på nok deltakere.

NB! For utenlandskurs (Roma, København og Gran Canaria) i 2021 må avbestilling skje innen 14 dager før kursstart.

  • Pris
  • Ordinær pris: 7 750,00 krMedlemmer: 6 750,00 kr
 • Timer

  • For regnskapsfører:
  • 12 timer skatte- og avgiftsrett
  • 2 timer rettslære
  • For revisorer:
  • 12 timer skatterett
  • 2 timer annet
  • For advokater:
  • 14 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokat i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Hotel Ponte Sisto, Roma, Italia