Rett på nett – Moms-spesial

Denne kurspakken er sydd sammen for deg som trenger oppfriskning innen moms- og avgiftsfeltet.

Denne kurspakken er sydd sammen for deg som trenger oppfriskning innen moms- og avgiftsfeltet.

Vi er veldig glade for at dere har valgt tilbudet vårt, og vi håper du får en god opplevelse og godt utbytte.

Under finner du en oversikt over alle kursene i pakken med utfyllende kursbeskrivelse.

Kursene i pakken er varierte og aktuelle, og alle har spørsmål som må besvares underveis.

Du kan ta kursene hvor som helst, fra hjemmekontor i inn- og utland, på hytta eller på jobben.

Alle kursdeltakere har to uker på seg til å fullføre kurset.

Priser:
For medlemmer kr 2.750,-
For ikke-medlemmer kr 3.750,-

Oppdateringstimer:

Regnskapsførere
10 timer skatte- og avgiftsrett

Revisorer
10 timer skatte- og avgiftsrett

Advokater
10 timer juridisk oppdatering

NB! Denne kurspakken inngår ikke i vårt kursabonnement!
Gå inn å les mer om vårt nettkursabonnement her.

Etter påmelding vil du motta en e-post med lenke til nettkurspakkesiden.

Meld deg på her

Kurs 1: MVA – Utenlandske virksomheter 

Er utenlandske virksomheter som har omsetning i Norge registreringspliktige? Hvilke regler gjelder for utenlandske virksomheter som ikke har fast forretningssted her i landet?

Hvilken betydning har det om omsetning skjer i Norge eller til Norge? Kan utenlandske selskaper få refundert norsk mva hvis de ikke er registrert her i landet? Fra 2023 er det innført generell plikt til å beregne mva ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Men når skal den utenlandske selgeren beregne mva og når er det kjøper i Norge som må beregne mva?

Kurset gir en innføring i hvilke regler og registreringsordninger som gjelder for utenlandske virksomheter.

Varighet: 2 x 45 min
Forelesere: Hilde Alvsåker

 

Kurs 2: MVA – Innførsel av varer og tjenester

Når skal det beregnes mva ved innførsel og av hvem?

Kurset gir en oversikt over reglene som gjelder ved innførsel av varer og fjernleverbare tjenester fra utlandet.

Mva-registrerte virksomheter må selv beregne innførselsavgift av varer. Det er derfor viktig å kjenne til når det skal beregnes mva og hva som inngår i beregningsgrunnlaget.

Fra 2023 er det innført generell plikt til å beregne mva ved kjøp av tjenester fra utlandet. Men når skal den utenlandske selgeren beregne mva og når er det kjøper i Norge som må beregne mva? Vi ser nærmere på hva som menes med fjernleverbare og stedbundne tjenester, når det er unntak og fritak for mva, samt registreringsordninger for utenlandske selgere.

Reglene illustreres gjennom mange eksempler.

Varighet: 2 x 45 min
Foreleser: Hilde Alvsåker

Kurs 3: MVA – Utførsel av varer og tjenester

Omsetning av varer til utlandet er fritatt mva. Vi ser på vilkår og krav til dokumentasjon som må være oppfylt for at selger skal kunne fakturere uten mva.

Omsetning av tjenester kan være fritatt mva – enten fordi de er helt ut til bruk i utlandet eller fordi de er fjernleverbare. Fra 2023 er reglene som gjelder fjernleverbare tjenester endret når mottaker er privatperson hjemmehørende i utlandet. Dette betyr at reglene er blitt like enten kjøper er næringsdrivende eller privatperson, men samtidig må selger være oppmerksom på eventuell registreringsplikt i kjøpers hjemland. Reglene illustreres gjennom mange eksempler som viser når det er fritak og når det skal beregnes mva.

I tillegg til de generelle reglene som gjelder ved utførsel, kan det være fritak for mva ved levering av varer og tjenester her i landet når varene og tjenestene har tilknytning til utlandet. Dette gjelder for eksempel ved levering av varer til tollager, formidlingstjenester, eller transporttjenester direkte til eller fra utlandet. Hvilke vilkår må være oppfylt og hva slags dokumentasjon må selger sørge for å ha?

Varighet: 2 x 45 min
Foreleser: Hilde Alvsåker

 

Kurs 4: MVA – Hvilke regler gjelder for kjøretøy

Fritaket for mva på elbiler har bidratt til at omsetningen har økt de senere år. Fra 2023 er imidlertid fritaket begrenset til kr 500 000 for personkjøretøy og helt opphevet for andre kjøretøyer. Vi ser nærmere på hva endringene innebærer. Omsetning av biler som allerede er registrert i Motorvognregisteret er fritatt mva, men hva er begrunnelsen og hva omfattes av fritaket?

Fradragsretten er begrenset når det gjelder kjøretøy. For virksomheter som allikevel har rett til fradrag er det spørsmål om når bilen kan selges eller tas ut til privat bruk uten å risikere å måtte betale tilbake fradraget. Ved et skadeoppgjør er flere parter involvert – både bileier, verksted, forsikringsselskap og kanskje en som har skyld i skaden. Hvem har rett til fradrag for mva på reparasjonskostnadene?

I tillegg ser vi på mva-reglene ved uttak av biler og beregningsgrunnlaget ved salg av nye biler som delvis betales med innbyttebil.

Varighet: 2 x 45 min
Foreleser: Hilde Alvsåker

Kurs 5: MVA – Tap på krav

Selger plikter å beregne og betale utgående mva ved omsetning av varer og tjenester, og denne plikten er uavhengig av om kjøper betaler. Hvis fordringen senere anses som tapt på grunn av kjøpers manglende betalingsevne, kan selger kreve endring av mva-beregningen. Vi ser nærmere på hvilke vilkår som må være oppfylt, og når kravet kan anses som endelig tapt.

Hvis fordringen derimot anses tapt på grunn av tvist om kravet, kan tidligere beregnet mva ikke endres før tvisten eventuelt er løst. Dette er et stort problem for alle selgere, men særlig for entreprenører fordi de har plikt til å fortsette arbeidet til tross for tvisten. Entreprenører har derfor fått mulighet til å velge å utsette faktureringen.

Varighet: 2 x 45 min
Foreleser: Hilde Alvsåker

 

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 750,00 krMedlemmer: 2 750,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsfører:
  • 10 timer skatte- og avgiftsrett
  • Revisor:
  • 10 timer skatte- og avgiftsrett
  • Advokat:
  • 10 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist i Skattebetalerforeningen arbeider hun med mva som spesialfelt. Hun underviser i mva og er en flittig benyttet foredragsholder.