Reiseutgifter – Skille mellom arbeidsreise, yrkesreise og pendlerreise

➡ PÅMELDING              ➡ INNLOGGING 

 

Ved håndtering av reiseutgifter så vil den skattemessige behandlingen avhenge av om reisen er en arbeidsreise, yrkesreise eller besøksreise. Skillet vil både ha betydning for fradragsretten samt hvordan arbeidsgivers dekning av slike kostnader skal håndteres.

Dette er et vanskelig skille som det er viktig å ha kontroll over, og på dette nettkurset får du en grundig gjennomgang av regelverket.

 

  • Pris
  • Ordinær pris: 1 000,00 krMedlemmer: 700,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 1 time skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 1 time skatterett
  • Advokater:
  • 1 time oppdatering
 • Foreleser

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.