Regnskap og bokføring 2018

➡ PÅMELDING              ➡ INNLOGGING 

 

Vi ser på oppdateringen til ny regnskapslov. Innenfor NRS 8 vil det dreie seg om oppdatering innen god regnskapsføringsskikk for små foretak, samt en del andre emner.

Kurset tar for seg regelendringer, standardformat for bokførte opplysninger, kapitalnedsettelser, kjøp av egne aksjer, oppdatering av aksjeloven, vurderingsregler av anleggsmidler. Nettkurset er regnskapsfokusert, men gjelder også bokføring og selskapsrett, i tillegg til en del andre områder.

Med andre ord, et kurs som gir deg et godt faglig utbytte.

Du får deler av dette kurset i disse delkursene:
Sentrale punkter i NRS 8
Kapitalnedsettelser

 

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 500,00 krMedlemmer: 2 900,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 5 timer finansregnskap
  • 1 time bokføring
  • 1 rettslære
  • Revisorer:
  • 6 timer regnskap
  • 1 time annet
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.