Praktisk skatte- og regnskapskurs 2017/2018

Ta vårt oppdateringskurs på nett og få timene du trenger hvor du vil og i ditt eget tempo. Med dette kurset er du sikker på at du ikke har gått glipp av viktige nyheter fra 2017 og stiller godt forberedt til 2018!

På Skattebetalerforeningens årlige skatte- og regnskapskurs gjennomgår vi nyheter innen skatt/avgift og bokføring/regnskap/revisjon for 2017 og 2018.

Kurset gir en fullstendig oversikt over nye satser og regelendringer, blant annet:

Skatt/avgift

 • Endringene i skattesatser, innslagspunkt mv. for 2017 og 2018
 • Nye pendlerregler fra 2018. Hvordan kommer en best ut?
 • Hvordan tilpasse seg endringene i beskatning av eierinntekter på en fornuftig måte? Er det lurt å ta ut renteinntekter i stedet for utbytte?
 • Justeringer i formuesskatten – endret verdsettelse av aksjer mv. med tilhørende gjeld.
 • Ny IPS – bør den velges foran frivillig pensjonssparing for næringsdrivende?
 • Innstramminger i firmabilreglene. Elbiler straffes.
 • Korttidsutleie av egen bolig blir skattepliktig – vi ser på avgrensningene. Er det tilpasningsmuligheter?
 • Nye regler for skattegunstige investeringer i oppstartsselskap – her er det mye å hente for den våkne.
 • Praktiske erfaringer med ny skatteforvaltningslov. Hvilke regler er viktigst å kjenne til? Hvor er det dyrt å gjøre feil?

Moms

 • Endringer i 2018, bl.a. økning av lav mva-sats fra 10-12 %
 • Transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom og aksjer – er fradrag for mva utelukket etter nye dommer?
 • Infrastruktur som overføres til det offentlige – må mva justeres?
 • Skattemeldingen for MVA – post for post

Bokføring/regnskap/revisjon

 • Aktuelle nyheter på bokføringsfronten, herunder oppdatert GBS 9 om dokumentasjon og bokføring/avstemming av innførselsmerverdiavgift.
 • Regnskapsføring av aksjonærlån, utbytte og tilbakebetaling av aksjonærlån – praktiske eksempler.
 • Hovedpunktene i forslag til ny revisorlov.
 • Forslaget til ny regnskapslov/nye regnskapsstandarder etter Finansdepartementets innstilling juni 2017 – hva ble igjen av forslaget fra lovutvalget?
 • Nye lovregler for personvern – hva må regnskapsførere og revisorer passe på?
 • Aksjelovsendringer – dette var forslagene og dette ble vedtatt.
 • Andre nyheter og aktuelle dommer og uttalelser for regnskapsførere og revisorer.

Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2017 og 2018. Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver.

Kursdokumentasjon

Når du bestiller nettkurset får du også ettersendt vår svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert.

Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2018.

Målgruppe

Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater.

 

➡ PÅMELDING 

INNLOGGING 

 

  • Pris
  • Ordinær pris: 1 750,00 krMedlemmer: 1 500,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 4 timer skatte- og avgiftsrett
  • 1 time finansregnskap
  • 1 time bokføring
  • 1 time rettslære
  • Revisorer:
  • 4 timer skatterett
  • 2 timer regnskap
  • 1 time annet
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat og fagsjef for kurs i Skattebetalerforeningen. Han har lang erfaring som foredragsholder, blant annet fra Bondelaget.

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen underviser på bachelorstudiet på Høgskolen i Innlandet og har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.