Praktisk skatte- og regnskapskurs 2021/2022

Vårt årlige oppdateringskurs favner alle endringer på områdene skatt, avgift, regnskap, bokføring, revisjon og aksjelov for 2021 og 2022. Tar du kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer!

➡ PÅMELDING           ➡ INNLOGGING

 

Vårt årlige oppdateringskurs favner alle endringer på områdene skatt, avgift, regnskap, bokføring, revisjon og aksjelov for 2021 og 2022. Tar du kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer!

Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2021 og 2022, og noe av det vi kommer innom er:

 • Aktuelle endringer i skattereglene og -satsene for 2021 og 2022.
 • Nye gaveregler. Se hvordan dine kunder kan spare titusener på enkle endringer i innberetningen av naturalytelser.
 • Høyere utbytte, gevinst- og formuesskatt kommende år. Hva kan gjøres for å minimere skatten?
 • Forenklede verdsettelsesregler for fast eiendom. Endringene gjør at flere bør ta aktivt grep i skattemeldingen.
 • Ny MVA-melding kommer 1. januar 2022. Hva betyr det for deg?
 • Foreslåtte og vedtatte endringer på områdene bokføring, regnskap og revisjon.
 • Andre utvalgte problemstillinger, dommer og uttalelser siste år.

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, advokat eller rådgiver.

Kursdokumentasjon

Sammen med kurset får du vår svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 260 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2022.

Målgruppe

Dette kurset passer svært godt for flere grupper. Tradisjonelt sett er det gjerne regnskapsførere, revisorer, økonomisjefer, controllere, advokater og andre som trenger en oversiktlig oppdatering som går på kurset.

 

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 600,00 krMedlemmer: 2 990,00 kr
 • Timer

  • Revisor:
  • 4 timer skatterett
  • 2 timer regnskap
  • 1 time annet
  • Regnskapsfører:
  • 4 timer skatte- og avgiftsrett
  • 1 time finansregnskap
  • 1 time bokføring
  • 1 time rettslære
  • Advokat:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Rolf Lothe
  • Rolf Lothe er advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen og har bakgrunn fra Skatteetaten. Han jobber blant annet mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser til nye lovforslag.

    

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.