Praktisk skatte- og regnskapskurs 2019/2020

Hopp til bestilling

Forhåndsbestill praktisk skatte- og regnskapskurs 2020 produktbilde

2020-kurset blir tilgjengelig i begynnelsen av desember – Forhåndsbestill nå

 

Vårt årlige oppdateringskurs favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring og bokføring for 2019 og 2020. Går du på kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer!

Kursinnhold

• Aktuelle endringer i skattereglene og satsene for 2019 og 2020
• Personalrabatter/ naturalytelser – erfaringer med nye regler
• Nye opplysningsplikter for tredjemenn fra 2020
• Lovfesting av omgåelsesnormen – tilbake til start?
• Dommer, uttalelser og utvalgte problemstillinger siste år
• Oppdateringer på bokføringsområdet, herunder sentrale aktuelle temaer høsten 2019
• Tilpasning av regnskapsloven/ standarder
• Status ny revisorlov
• Siste endringer og konsekvenser – aksjeloven
• Nyheter, dommer og aktuelle temaer innen merverdiavgift

Sammen med kurset får du vår svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2020.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 600,00 krMedlemmer: 2 900,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 4 timer skatte- og avgiftsrett
  • 1 time finansregnskap
  • 1 time bokføring
  • 1 time rettslære
  • Revisorer:
  • 4 timer skatterett
  • 2 timer regnskap
  • 1 time annet
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Rolf Lothe
  • Rolf Lothe er advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen og har bakgrunn fra Skatteetaten. Han jobber blant annet mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser til nye lovforslag.

    

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.