Økonomisk kriminalitet

Forfatter: Morten Bamle, Barbro Bruu1.utgaveISBN/EAN: 9788205504905Utgivelsesår: 2019

439,00 kr

Legg i handlekurv

Hvordan kan du som eier, leder eller styrerepresentant i en liten eller mellomstor virksomhet bidra til å unngå at virksomheten blir rammet av underslag, datakriminalitet eller andre former for økonomisk kriminalitet?

Boken beskriver faresignaler virksomheten bør være oppmerksom på, og gir råd om hvordan virksomheten bør innrette seg for å unngå misligheter. Styrets og daglig leders ansvar, samt revisors og regnskapsførers rolle, blir behandlet i egne kapitler. Alle temaene i boken blir illustrert ved gjennomgang av faktiske saker som er blitt behandlet i norsk rett. Sakseksemplene illustrerer hva som gikk galt, og det gis forslag til tiltak som kunne vært iverksatt for ikke å bli rammet.

Økonomisk kriminalitet – trusler og tiltak er særlig rettet mot små og mellomstore virksomheter og gir en praktisk veiledning i hvordan man kan unngå å bli rammet av økonomisk kriminalitet. Bokens oppbygning og pedagogikk gjør den også velegnet til bruk i undervisning på høyskole og universitet. I tillegg er boken et godt hjelpemiddel for revisorer og regnskapsførere.