Naturalytelser, personalrabatter og tredjepartsytelser

– Nye regler fra 2019

➡ PÅMELDING              ➡ INNLOGGING 

 

Fra 2019 er det vedtatt flere regelendringer som berører:

• Hvilke naturalytelser som skal være skattefrie.
• Hvordan naturalytelser skal verdsettes.
• Skattleggingen av personalrabatter.
• Behandlingen av ytelser fra tredjeparter.

De fleste bedrifter og arbeidstakere berøres av endringene. Det er derfor viktig at lønnsmedarbeidere, regnskapsførere, revisorer og skatterådgivere er oppdaterte på endringene. I kurset gjennomgås de nye reglene, og det gis en rekke eksempler på hvordan reglene vil virke i praksis.

  • Pris
  • Ordinær pris: 900,00 krMedlemmer: 700,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 1 time skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 1 time skatterett
  • Advokater:
  • 1 time oppdatering
 • Foreleser

  • Rolf Lothe
  • Rolf Lothe er advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen og har bakgrunn fra Skatteetaten. Han jobber blant annet mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser til nye lovforslag.