MVA – Praktiske spørsmål

➡ PÅMELDING              ➡ INNLOGGING 

 

Kurset tar for seg noen praktiske spørsmål når det gjelder fradrag for inngående mva og viderefakturering av kostnader.

Vi ser på spørsmål om kjøpers rett til fradrag:

 • hvis fakturaen har formelle mangler
 • hvis kjøpers navn ikke fremgår av fakturaen
 • for kostnader før virksomheten er mva-registrert
 • for kostnader før omsetningen er over minstegrensen – vilkårene for forhåndsregistrering

Når det gjelder viderefakturering ser vi på:

 • hvordan kostnader som flere virksomheter deler skal viderefaktureres
 • når en kostnad er selgers omkostning og når det er utlegg
 • hvordan omkostninger og utlegg skal faktureres
 • hva som anses som separate ytelser og sammensatte ytelser
  • Pris
  • Ordinær pris: 1 000,00 krMedlemmer: 700,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 1 time skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 1 time skatterett
  • Advokater:
  • 1 time oppdatering
 • Foreleser

  • Hilde Alvsåker
  • Hilde Alvsåker er redaktør av Avgiftsnytt. Som jurist i Skattebetalerforeningen arbeider hun med mva som spesialfelt. Hun underviser i mva ved Høgskolen i Oslo og Akershus og er en flittig benyttet foredragsholder.