Lønn – nyheter og praktiske problemstillinger

På dette kurset får du svar på en rekke aktuelle spørsmål belyst med praktiske eksempler, uttalelser og dommer.

Enten du er lønnsmedarbeider, regnskapsfører, økonomisk rådgiver eller jobber med lønn, må du hele tiden ha god oversikt over nyheter og aktuelle problemstillinger på lønnsområdet for å kunne gjøre jobben din på best mulig måte.

Med vårt kurs i bagasjen er du i stand til å gi gode og riktige råd på et område som har stor økonomisk betydning både for arbeidsgiver og lønnstaker. Vi legger opp til aktiv deltagelse med utveksling av erfaringer og synspunkter.

Kursinnhold

 • Alt om lønn i statsbudsjettet for 2022
 • Koronatiltak på lønnsområdet
 • Utvalgte skattefrie og skattepliktige naturalytelser
 • Nye regler om gaver i arbeidsforhold
 • Representasjon, kundepleie og velferdstiltak
 • Korrekt klassifisering av reiser – skille mellom arbeidsreiser, yrkesreiser og pendlerreiser
 • Dekning av matutgifter på reiser
 • Bilbeskatning – har du kontroll på reglene?
 • Utfordringer med eget AS
 • Insentiver i arbeidsforhold – særlig om aksjer og opsjoner
 • Ny opsjonsskatteordning for oppstartselskaper fra 2022
 • Kildeskatt for utenlandske arbeidstakere
 • Aktuelle dommer og uttalelser

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber med lønn eller problemstillinger innenfor lønnsområdet og har behov for å være oppdatert på siste nytt.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 900,00 krMedlemmer: 3 400,00 kr
 • Timer

  • For regnskapsfører:
  • 7 timer skatte- og avgiftsrett
  • For revisorer:
  • 7 timer skatterett
  • For advokater:
  • 7 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokat i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Høyres Hus, Oslo