Lønn – aktuelle nyheter og utvalgte problemstillinger

➡ PÅMELDING              ➡ INNLOGGING 

 

De siste årene har det vært store endringer i reglene innenfor lønnsområdet. Vi gir deg en oppdatering på aktuelle nyheter og utvalgte problemstillinger slik at du er i best mulig stand til å håndtere reglene korrekt.

Kurset har en praktisk tilnærming med bruk av eksempler, dommer og uttalelser. Vi vil ha særlig fokus på naturalytelser, personalrabatter, tredjepartytelser, kildeskatt for utenlandske arbeidstakere, arbeidsgivers plikter ved håndtering av tips samt arbeidsgivers dekning av kost på ulike typer reiser.

Kursinnhold

 • Hvilke naturalytelser skal være skattefrie
 • Hvordan skal naturalytelser verdsettes
 • Skattlegging av personalrabatter
 • Arbeidsgivers behandling av ytelser fra tredjeparter
 • Korrekt klassifisering av reiser – skille mellom arbeidsreiser, yrkesreiser
  og pendlerreiser
 • Arbeidsgivers dekning av kost på reiser – med og uten overnatting.
 • Kildeskatt for utenlandske arbeidstakere
 • Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips
 • Opsjoner i arbeidsforhold for små oppstartselskaper
 • Aktuelle dommer og uttalelser

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber med lønn eller problemstillinger innenfor lønnsområdet og har behov for å være oppdatert med de siste og mest aktuelle endringene.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange nettkurs du vil for kun kroner 9.990,-

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 600,00 krMedlemmer: 2 900,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 7 timer skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 7 timer skatterett
  • Advokater:
  • 7 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

  • Rolf Lothe
  • Rolf Lothe er advokatfullmektig og fagsjef i Skattebetalerforeningen og har bakgrunn fra Skatteetaten. Han jobber blant annet mye med utenlandssaker og foreningens høringsuttalelser til nye lovforslag.

    

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.