Kvalitetskontroll av revisor – unngå merknader

Hvordan unngå merknader eller kritikk under kvalitetskontrollen for revisorer? Med dette kurset får du en praktisk gjennomgang som kan hjelpe deg.

➡ PÅMELDING              ➡ INNLOGGING 

 

Kurset «Kvalitetskontroll av revisor – unngå merknader» tar for seg sentrale punkter en oppdragansvarlig revisor må være klar over. Det gjelder både punkter knyttet til kvalitetskontrollen for 2016 og det som blir fokus fremover.

Kvalitetskontrollen

Det er Finanstilsynet som har ansvaret for tilsynet med revisorer, og et slikt tilsyn innebærer en kvalitetskontroll av at revisor ivaretar sin uavhengighet, og utfører arbeidet i samsvar med lov, forskrifter og god revisjonsskikk.

Les mer hos Finanstilsynet

Hvis Finanstilsynet finner at feilene og manglene er alvorlige, kan en revisor risikere at godkjenningen som revisor kalles tilbake. Dette er også noe som vil bli offentliggjort hos Finanstilsynet.

Praktiske tips

Knut Sveen, som har bred erfaring med revisjon av små og mellomstore bedrifter, gir deg nyttige og praktiske tips som gjør deg som oppdragsansvarlig revisor i stand til å unngå merknader og/eller kritikk ved en kvalitetskontroll gjennom god revisjonskvalitet.

Kurset er i første rekke rettet mot oppdragsansvarlige revisorer i små og mellomstore revisjonsvirksomheter.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange nettkurs du vil for kun kroner 9.990,-

  • Pris
  • Ordinær pris: 2 500,00 krMedlemmer: 2 000,00 kr
 • Timer

  • For regnskapsførere:
  • 3 timer annet
  • For revisorer:
  • 3 timer revisjon
  • Advokater:
  • 3 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Knut Sveen
  • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.