Jordbruksbeskatning 2018

➡ PÅMELDING              ➡ INNLOGGING 

 

De fleste skatteregler er generelle og gjelder også landbruk, men på enkelte områder har vi særregler for landbruket.

Dette kurset går konkret inn på de skattereglene som en hyppigst møter når en arbeider med landbruksregnskap, og de særlige skattereglene som gjelder denne type virksomhet. Vi ser på kravene til jordbruksregnskap, virksomhetsvurderingen, jordbruksfradraget og hvordan en best mulig utnytter dette. Vi gjennomgår også skattereglene rundt salg og generasjonsskifte på gårdsbruk.

Kurset er en god innføring for de som tidligere ikke har arbeidet med jordbruk og en oppdatert gjennomgang for de som allerede arbeider med jordbruk.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange nettkurs du vil for kun kroner 9.990,-

  • Pris
  • Ordinær pris: 2 000,00 krMedlemmer: 1 500,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 3 time skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 3 time skatt
  • Advokater:
  • 3 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat i Bondelaget og tidligere fagsjef i Skattebetalerforeningen. Han har 25 års erfaring som foredragsholder og har spisskompetanse på skatt, arv, pensjon, generasjonsskifter og landbruksbeskatning.