God regnskapsføringsskikk 2017

Fra og med 1. januar 2017 innføres en oppdatert standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS). Den største endringen er at betalingsoppdrag nå omfattes av standarden. Som regnskapsfører må du vite hva denne standarden betyr og omfatter. 

OBS Dette kurset er for allerede påmeldte. Her er årets kurs: GRFS 2018

Standarden inneholder også andre krav og anbefalinger, som for eksempel:

 • Oppdragsavtale og fullmakter.
 • Rutiner for tilgangsrettigheter til bankkontoer og arbeidsdeling ved betalinger.
 • Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner for betalinger.
 • Vurdering og registrering av betalingsgrunnlag.
 • Håndtering av likviditetsproblemer hos oppdragsgiver.
 • Attestasjon og godkjenning av betalinger.
 • Dokumentasjon av gjennomførte betalingstransaksjoner.
 • Intern kvalitetskontroll.

Med Skattebetalerforeningens kurs får du en oversikt over den nye standarden. Kurset inneholder følgende sekvenser:

 • Nyheter GRFS
 • Finanstilsynets fokus ved kontroll
 • IKT- sikkerhet etter Finanstilsynets tematilsyn
 • Hvitvasking
 • Risikostyring

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange nettkurs du vil for kun kroner 9.990,-


Innlogging

  • Pris
  • Ordinær pris: 2 900,00 krMedlemmer: 2 500,00 kr
 • Timer

  • For regnskapsførere:
  • 5 timer god regnskapsføringsskikk
  • For revisorer:
  • 5 timer annet
 • Foreleser

  • Jan H. Bangen
  • Jan H. Bangen er advokat i Bondelaget og tidligere fagsjef i Skattebetalerforeningen. Han har 25 års erfaring som foredragsholder og har spisskompetanse på skatt, arv, pensjon, generasjonsskifter og landbruksbeskatning.