Generasjonsskifte – gode råd nå!

En mulig gjeninnføring av arveavgift har gjort at mange har fremskyndet eller planlegger generasjonsskifter. Som rådgiver er det viktig å vite hvilke vurderinger som bør gjøres, og hvordan du i praksis gjennomfører generasjonsskifter på den beste måten.

Vurderingen slår ulikt ut for ulike type eiendeler: Noe bør overføres nå, noe er usikkert, mens noe kan en med fordel vente med. Når neste generasjon skal overta familiebedriften er det svært viktig med en god plan. For på den måten kan du hindre konflikter, få til ønsket fordeling av arven og sikre optimal skattetilpasning.

Vi viser deg hvordan skattereglene påvirker valg som må gjøres, og viser deg veien du bør velge for å finne gode løsninger. Alt belyst med praktiske eksempler.

Kursinnhold

 • Risikoen for gjeninnføring av arveavgift? Hva skjer i så fall med skattereglene?
 • De viktigste skattereglene du må kjenne til ved generasjonsskifter.
 • Bør egen bolig, utleiebolig, fritidseiendom, tomter mv. overføres nå?
 • Hva med familiebedriften? Har selskapsformen noen betydning her? Bør selskapsstrukturen endres?
 • Praktisk gjennomgang av generasjonsskifter (aksjonæravtaler, vedtekter, aksjeklasser, gavebrev, fremtidsfullmakt mv.)
 • Generasjonsskifte ved død – betydning av ny lov om arv og dødsboskifte.
 • Praktisk gjennomgang av dødsboskifte.

Målgruppe

Kurset passer svært godt for deg som jobber med generasjonsskifter og skatt, og som trenger påfyll for å møte etterspørselen fra kunder.

  • Pris
  • Ordinær pris: 3 900,00 krMedlemmer: 3 400,00 kr
 • Timer

  • For regnskapsfører:
  • 5 timer skatte- og avgiftsrett
  • 2 timer rettslære
  • For revisorer:
  • 5 timer skatterett
  • 2 timer annet
  • For advokater:
  • 7 timer juridisk oppdatering
 • Foreleser

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokat i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.

 • Tid

 • Sted

  Høyres Hus, Oslo Tid: 09.00 – 15.45