Driftsregnskap og budsjettering

Driftsregnskap og budsjettering - bok

Forfatter: Bjørn Solheim, Trond Winther2.utgaveISBN/EAN: 9788205504882Utgivelsesår: 2019

539,00 kr

Legg i handlekurv

I denne andreutgaven er boka betydelig revidert både tekstmessig og i oppgavedelen. Gjennomgangen av teori illustreres ved en rekke eksempler og mange øvingsoppgaver.

En stor del av oppgavene har komplette løsningsforslag bak i boken. Det er lagt vekt på at studentene gjennom eksemplene i boken kan relatere fagstoffet til praktiske situasjoner. I denne nye utgaven er spesielt kapitlene om normalkost (kapittel 4) og standardkost (kapittel 5) endret med tanke på en mer trinnvis tilnærming til fagstoffet.

Disse kapitlene er nyskrevet, og oppgavene er tilpasset det nye stoffet. Nye trender innen budsjettering blir presentert i kapittel 8. For øvrig er det lagt mer vekt på bruk av figurer og illustrasjoner i flere kapitler. Hensikten er å forbedre forståelsen for fagstoffet.

Oppgaveløsninger som ikke er med i hovedboken:

Kapittel 4(pdf, 121,81 kB)
Kapittel 5(pdf, 98,97 kB)
Kapittel 9(pdf, 15,12 kB)
Løsning 8.15 og 8.16(pdf, 14,11 kB)
Oppgaveoversikt(pdf, 11,96 kB)

Anbefalinger