Bolig – nye skatteregler for korttidsutleie 2018

➡ PÅMELDING              ➡ INNLOGGING 

 

Fra 2018 er det ikke lenger skattefritak for korttidsutleie av egen bolig. Stadig flere velger å leie ut sin egen bolig gjennom digitale plattformer, og slik korttidsutleie kan gi betydelige leieinntekter. Det er derfor svært viktig å kjenne til de nye skattereglene, og konsekvensene av valget mellom korttidsutleie og langtidsleie.

Korttidsutleie innebærer ofte flere leieforhold i løpet av ett år og derfor en høyere grad av personlig arbeidsinnsats, som kan medføre at utleien anses som næringsvirksomhet med en betydelig høyere skattesats.

I dette nettkurset får du derfor inngående kjennskap til nye regler om kortidsutleie med praktiske eksempler, og vi går igjennom:

 • Ulike regler for langtids- og korttidsutleie
 • Sjablongbeskatning ved korttidsutleie
 • Kombinasjon av langtids- og korttidsutleie – pass opp for fallgruver!
 • Fritidsbolig – korttidsutleie
 • Når kan korttidsutleie bli næringsinntekt?

 

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange nettkurs du vil for kun kroner 9.990,-

  • Pris
  • Ordinær pris: 1 500,00 krMedlemmer: 1 100,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 2 timer skatterett
  • Advokater:
  • 2 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.

  • Trond Olsen
  • Advokat Trond Olsen har sitt spesialfelt innen skatt, arv, og generasjonsskifte. Han har jobbet i Skattebetalerforeningen i over 20 år og har opparbeidet seg en meget lang erfarings som foredragsholder.