Beskatning ved utleie og salg av bolig og fritidseiendom

➡ PÅMELDING              ➡ INNLOGGING 

 

Ved utleie og salg av fast eiendom er det viktig å være klar over de ulike skattereglene. Dette gjelder både om du leier ut i mindre skala eller om du driver så omfattende at du anses som næringsdrivende.

De mest sentrale problemstillingene blir utdypet gjennom eksempler fra retts- og ligningspraksis.

Følgende temaer blir gjennomgått:

 • Kort om formuesverdsettelse av fast eiendom
 • Investering i egen bolig/fritidseiendom: Utleie – når er inntektene skattefrie?
 • Salg av bolig/fritidsbolig
 • Arv og gave av bolig/fritidsbolig – skattemessige konsekvenser
 • Salg av bolig/fritidsbolig – grensen mot tomtesalg
 • Utleie og salg av fast eiendom – når foreligger næringsvirksomhet?

Kurset passer for alle som jobber med rådgivning eller investeringer i bolig eller fritidseiendom.

  • Pris
  • Ordinær pris: 2 600,00 krMedlemmer: 2 000,00 kr
 • Timer

  • Regnskapsførere:
  • 4 timer skatte- og avgiftsrett
  • Revisorer:
  • 4 timer skatterett
  • Advokater:
  • 4 timer oppdatering
 • Foreleser

  • Joachim Johannessen
  • Johannessen er advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.