Aksjonæravtaler

Forfatter: Jannik Woxholth3.utgaveISBN/EAN: 9788205502031Utgivelsesår: 2017

1 129,00 kr

Legg i handlekurv

Aksjonæravtaler åpner for en rekke komplekse rettsspørsmål fordi avtale- og obligasjonsrettslige regler får betydning for aksjeselskapsrettslige problemstillinger og vice versa.

I denne boken gis emnet en systematisk og grundig rettslig analyse, samtidig som det er lagt vekt på at stoffet skal være
tilgjengelig for praktikeren.

Bokens del I og II har en teoretisk innfallsvinkel og analyserer ulike aspekter ved aksjonæravtaler som avtaletype. Deretter, i del III og IV, behandles en rekke enkeltspørsmål som typisk kan oppstå i praksis. Derfor er boken godt egnet som oppslagsverk for den som behøver veiledning i konkrete rettsspørsmål, samtidig som drøftelsene har et solid teoretisk fundament.

Boken inneholder også et vedlegg på engelsk med en komparativ analyse av emnet «aksjonæravtaler» i skandinavisk, tysk og angloamerikansk rett.

Anbefalinger