Informasjon om kurs 2020

Kurs høsten 2020

Dette er informasjon som gjelder kursene:

Høstkurs i Lofoten

Høyfjellskurs på Geilo

Førjulskurs i København

Reise og opphold

Kursdeltaker ordner reise og opphold selv. Skattebetalerforeningen er kursarrangør, og har dessverre ikke ressurser til å bidra med håndtering av reisebestillinger.

Betaling og avbestilling

Avbestilling

Kursdeltaker har selv ansvar for reise og opphold. Ved avbestilling mindre enn 15 dager før kurset starter, betales kursavgiften i sin helhet. Sykdom behandles særskilt.

Dersom det blir endringer i offisielle smittevernsråd og regler som påvirker kurset, kan kurset bli kansellert. Vi vil prøve så langt råd er å avholde kurset, og/eller tilby alternative løsninger for deltagerne i så måte.

Fradrag

For kursdeltaker vil reise, kurs- og oppholdsutgifter være fradragsberettiget. Merutgifter for ledsager kan det ikke kreves fradrag for.

Betaling

Faktura blir tilsendt ved påmelding.

Forbehold

Vi må ta forbehold om smittevernsituasjonen og i tillegg tar vi forbehold om mindre endringer i programmet. Dersom du har spørsmål er det bare å kontakte oss.