Klasseromskurs
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  Egersund
Nettkurs
 • KURSABONNEMENT – NETTKURS

  Kursabonnement gir deg tilgang til alle våre nettkurs.
 • God regnskapsføringsskikk 2017

  5 timer god regnskapsføringsskikk
 • Skatteforvaltningsloven – de viktigste endringene

  3 timer skatte- og avgiftsrett
 • Fremtidsfullmakter

  2 timer rettslære
 • Hvitvasking, risikostyring og internkontroll 2018

  3 timer GRFS
 • Skattereglene 2018

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Merverdiavgift – fradrag 2018

  3 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time bokføring
 • Skattebetalerdagen 2018

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Bolig – nye skatteregler for korttidsutleie 2018

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Aktuelle dommer om erstatningsansvar

  2 timer god regnskapsføringsskikk
 • Regnskapsførers plikter i henhold til hvitvaskingsloven med forskrift

  2 timer god regnskapsføringsskikk
 • Jordbruksbeskatning 2018

  3 timer skatte- og avgiftsrett
 • Skogbruksbeskatning 2018

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Årsoppgjør for AS 2018

  2 timer finansregnskap
 • Årsoppgjør for ANS/DA 2018

  2 timer finansregnskap
 • Hvitvaskingsloven

  1 time god regnskapsføringsskikk
 • Praktisk skatte- og regnskapskurs 2017/2018

  4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
 • Kommende endringer i lovverket for regnskapsførere i 2018 og 2019

  1 time God regnskapsføringsskikk
 • Siste endringer i GRFS 2017

  1 time God regnskapsføringsskikk
 • Slik oppretter du testament (2017)

  1 time rettslære
 • Slik oppretter du fremtidsfullmakt (2017)

  1 time rettslære
 • Aksjer og skatt 2017

  3 timer skatte – og avgiftsrett
 • Etikk for regnskapsførere, revisorer og advokater 2017

  2 timer etikk
 • Samboeres rettsforhold

  2 timer rettslære
 • Ektefellers rettsforhold

  2 timer rettslære
 • Samboere og ektefellers rettsforhold

  4 timer rettslære
 • Nye skatteregler – 2017

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Aktuelle bokføringstemaer 2017

  2 timer bokføring | 2 timer regnskap
 • Skattefri omdanning fra NUF til AS 2017

  1 time finansregnskap | 1 time regnskap
 • Aktuelle regnskapstemaer for små foretak 2017

  4 timer finansregnskap
 • Regnskap og bokføring

  5 timer finansregnskap | 2 timer bokføring
 • Skattemeldingen for moms

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Skatt og delingsøkonomi

  2 timer skatte- og avgiftsrett
 • Pensjonsrådgivning

  4 timer rettslære | 1 time skatte- og avgiftsrett
 • Beskatning ved utleie og salg av bolig og fritidseiendom

  6 timer skatte- og avgiftsrett
 • Kvalitetskontroll av revisor – unngå merknader

  3 timer revisjon
 • Skatt og moms på fast eiendom

  7 timer skatte- og avgiftsrett
 • Arv og skifte

  2 timer skatte- og avgiftsrett | 5 timer rettslære
 • Merverdiavgift for utenlandsk virksomhet i Norge

  1 time skatte- og avgiftsrett
 • Skatt på utenlandsk virksomhet i Norge

  2 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time rettslære
 • Skatt på utenlandsk arbeidskraft i Norge

  3 timer skatterett- og avgiftsrett
 • Utenlandsk arbeidskraft

  6 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time rettslære
 • Merverdiavgift – justeringsregler

  3 timer skatte- og avgiftsrett
 • Merverdiavgift – fradrag og justeringsregler

  6 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time bokføring
 • Pensjon & trygdeplanlegging – Korttids- og langtidsytelser for næringsdrivende

  5 timer rettslære | 2 timer skatte- og avgiftsrett