Klasseromskurs

Beklager, ingen innlegg passet til kriteriene dine.

  Nettkurs
  • KURSABONNEMENT – NETTKURS

   Kursabonnement gir deg tilgang til alle våre nettkurs.
  • Skatteforvaltningsloven – de viktigste endringene

   3 timer skatte- og avgiftsrett
  • Fremtidsfullmakter

   2 timer rettslære
  • Kapitalnedsettelser herunder kjøp egne aksjer

   1 time finansregnskap
  • Sentrale punkter i NRS 8 – God regnskapsskikk for små foretak

   2 timer finansregnskap
  • GRFS 2018 – GDPR for regnskapsførere

   1 time regnskapsføringsskikk
  • GRFS 2018 – Hvitvasking og risikostyring

   2 timer god regnskapsføringsskikk
  • God regnskapsføringsskikk 2018

   7 timer god regnskapsføringsskikk
  • Regnskap og bokføring 2018

   5 timer finansregnskap | 1 time bokføring | 1 rettslære
  • Praktisk skatte- og regnskapskurs 2018/2019

   4 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time finansregnskap | 1 time bokføring | 1 time rettslære
  • Justeringsreglene 2018

   3 timer skatte- og avgiftsrett
  • Naturalytelser 2018

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Skattelovsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2018

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Regnskapsførers oppdragsansvar 2018

   2 timer god regnskapsføringsskikk
  • Reise og diett 2018

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Hvitvasking, risikostyring og internkontroll 2018

   3 timer GRFS
  • Skattereglene 2018

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Merverdiavgift – fradrag 2018

   3 timer skatte- og avgiftsrett
  • Skattebetalerdagen 2018

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Bolig – nye skatteregler for korttidsutleie 2018

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Aktuelle dommer om erstatningsansvar

   2 timer god regnskapsføringsskikk
  • Regnskapsførers plikter i henhold til hvitvaskingsloven med forskrift

   2 timer god regnskapsføringsskikk
  • Jordbruksbeskatning 2018

   3 timer skatte- og avgiftsrett
  • Skogbruksbeskatning 2018

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Årsoppgjør for AS

   2 timer finansregnskap
  • Årsoppgjør for ANS/DA

   2 timer finansregnskap
  • Hvitvaskingsloven

   1 time god regnskapsføringsskikk
  • Kommende endringer i lovverket for regnskapsførere i 2018 og 2019

   1 time God regnskapsføringsskikk
  • Siste endringer i GRFS 2017

   1 time God regnskapsføringsskikk
  • Slik oppretter du testament

   1 time rettslære
  • Slik oppretter du fremtidsfullmakt

   1 time rettslære
  • Aksjer og skatt

   3 timer skatte – og avgiftsrett
  • Etikk for regnskapsførere, revisorer og advokater

   2 timer etikk
  • Samboeres rettsforhold

   2 timer rettslære
  • Ektefellers rettsforhold

   2 timer rettslære
  • Samboere og ektefellers rettsforhold

   4 timer rettslære
  • Nye skatteregler – 2017

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Aktuelle bokføringstemaer 2017

   2 timer bokføring
  • Skattefri omdanning fra NUF til AS

   1 time finansregnskap
  • Aktuelle regnskapstemaer for små foretak

   4 timer finansregnskap
  • Regnskap og bokføring

   5 timer finansregnskap | 2 timer bokføring
  • God regnskapsføringsskikk 2017

   5 timer god regnskapsføringsskikk
  • Skattemeldingen for moms

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Skatt og delingsøkonomi

   2 timer skatte- og avgiftsrett
  • Pensjonsrådgivning

   4 timer rettslære | 1 time skatte- og avgiftsrett
  • Beskatning ved utleie og salg av bolig og fritidseiendom

   6 timer skatte- og avgiftsrett
  • Kvalitetskontroll av revisor – unngå merknader

   3 timer revisjon
  • Skatt og moms på fast eiendom

   7 timer skatte- og avgiftsrett
  • Arv og skifte

   2 timer skatte- og avgiftsrett | 5 timer rettslære
  • Merverdiavgift for utenlandsk virksomhet i Norge

   1 time skatte- og avgiftsrett
  • Skatt på utenlandsk virksomhet i Norge

   2 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time rettslære
  • Skatt på utenlandsk arbeidskraft i Norge

   3 timer skatterett- og avgiftsrett
  • Utenlandsk arbeidskraft

   6 timer skatte- og avgiftsrett | 1 time rettslære
  • Pensjon & trygdeplanlegging – Korttids- og langtidsytelser for næringsdrivende

   5 timer rettslære | 2 timer skatte- og avgiftsrett