De viktigste datoene for næringsdrivende i 2022

Har du ansvaret for innsending av ulike oppgaver til Skatteetaten? Da bør du bite deg merke i følgende datoer i 2022!

Stig Flesland

Januar 2022

17 JAN

A-meldingen (arbeidsgiveravgift, finansskatt og skattetrekk) – frist for betaling

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk..

Sammenstilling av opplysninger til arbeidstakerne for forrige inntektsår

Fristen for å sende ut sammenstillingen til inntektsmottakerne er 31. januar i året etter inntektsåret.

Februar 2022

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 4. kvartal

Merverdiavgift, kompensasjonsmelding – frist for levering

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, 6. termin

Forskuddsskatt for upersonlige skattytere – frist for betaling 1. termin

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt i to like terminer.

Skattemelding (selvangivelsen) for aksjeselskap

Skattemelding for aksjeselskap og øvrige tilhørende skjema/meldinger for AS gjøres tilgjengelig i Altinn.

Mars 2022

10 MAR

Mva-melding for små virksomheter med årstermin – frist for levering og betaling

Små virksomheter kan søke Skatteetaten om å rapportere mva en gang i året.
15 MAR

Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende – frist for betaling

Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap.
30 MAR

Skatteoppgjør – første pulje for ENK er klar

Etterskuddspliktige (AS) vil ikke få skatteoppgjøret før i siste oppgjør som skjer 30. november.

Mai 2022

10 MAI

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding)

Frist for rapportering for 1. kvartal