Dagens tips: Slik utnytter du foreldrefradraget fullt ut

Stig Flesland

Barnehageutgiftene skal være ferdig utfylt. Det samme er ofte SFO. Men her kan det være verdt å sjekke og kontrollere!

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Vi skal vise dette med et praktisk eksempel:

De tre barna (6, 8 og 10) til Tonje og Even er fotballgale, og starter på fotball-SFO etter skolen. Dette skjer på dagtid. Dette likestilles med vanlig SFO, og de kan derfor kreve fradrag for utgiftene.

Hva kan de få fradrag til?

Foreldre kan få fradrag for utgifter til pass og stell av barn, vanligvis til barnet er 12 år. Det vil si at du kan få fradrag for utgifter til dagmamma, barnevakt, au pair, fritidsordning tilsvarende SFO, barnehage og lignende.

Dersom du ikke fyller opp fradraget, maksimalt fradrag for ett barn er 25.000 kroner, og det øker med 15.000 per barn, bør du sjekke om det er andre utgifter du har hatt.

Det kan for eksempel være nettopp barnevakt eller ekstra kjøring til barnehagen (1,56 per km). Ta med selv i post 3.2.10.

Få med alle kostnader

Tonje og Even opplevde at det ene barnet sluttet i fotball-SFO etter noen få måneder. Det maksimale foreldrefradraget er imidlertid bare avhengig av antall barn i den aktuelle aldersgruppen.

Hvordan utgiftene fordeler seg mellom barna eller om det for ett eller flere av barna ikke er pådratt utgifter har ingen betydning. De kan derfor kreve fradrag for kostnader på kr 55 000 selv om dette beløpet gjelder pass og stell av bare to av barna.

Hva hvis eksen ikke vil dele fradraget?

Ved samlivsbrudd gis foreldrefradraget til den som barnet har bodd sammen med største delen av året. Hvis dere ønsker å endre den ferdigutfylte verdien, må begge endre sine skattemeldinger.

Hvis din tidligere partner ikke vil endre, må du endre hos deg og skrive begrunnelsen i vedlegg til skattemeldingen.