Dette MÅ du vite om klage på tvangsmulkt

ailibokenes Tvangsmulkt fra Skatteetaten

I år deler Skatteetaten sannsynligvis ut mer enn 1 milliard kroner i tvangsmulkt. Ifølge Skattedirektøren vil alle som ikke har gjort feil før få frafalt tvangsmulkten når de klager.

Tvangsmulkt er dagbøter som gis til næringsdrivende som ikke oppfyller opplysningsplikten sin i tide, det vil si leverer skattemelding, momsoppgave mv.

Det heter i loven at skattemyndighetene i «særlige tilfeller» kan redusere eller frafalle påløpt mulkt.

Skattedirektoratet har gitt nærmere retningslinjer for praktiseringen av unntaket. Skattebetalerforeningen har bedt direktoratet om å få retningslinjene utlevert, men fått til svar at dette er interne retningslinjer, som ikke utleveres.

– Jeg reagerer på at tvangsmulkt frafalles etter «hemmelige» retningslinjer», sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen. – Vi som rådgivere er naturlig nok opptatt av hva disse retningslinjene går ut på. Er det for eksempel noen vits i å klage på tvangsmulkten hvis manglende levering bare skyldes en forglemmelse? Det er umulig å vite, når direktoratet ikke vil offentliggjøre retningslinjene de arbeider etter, fortsetter han. – Eller dette har vært umulig å vite, retter han seg selv.

I en debatt i Arendalsuka, arrangert av en bransjeforening, uttalte nemlig Skattedirektøren – ifølge en oppsummering av debatten på foreningens nettsider – at «vi gjør nå noen justeringer etter de erfaringene vi har. […] Vi innfører gult kort – en ordning som gjør at de som ikke har gjort feil før får tvangsmulkten frafalt når de klager

– Dette er en veldig interessant uttalelse og selvfølgelig helt sentral informasjon for oss rådgivere. Ifølge uttalelsen slipper en altså tvangsmulkt hvis en ikke har gjort feil tidligere. Dette er bra og vil trolig gjelde veldig mange. Det får en likevel til å undre om hvorfor det i det hele tatt ilegges tvangsmulkt i disse sakene, når den tilsynelatende automatisk skal frafalles hvis en klager? Og har Skattedirektoratet tenkt til å informere om dette andre steder enn i en debatt i Arendalsuka, undrer Lothe.

– Men, basert på Skattedirektørens uttalelse, er vårt råd at en påklager tvangsmulkten og viser konkret til uttalelsen. Har du ikke blitt ilagt sanksjoner tidligere, skal du altså tilgis ved første gangs overtredelse, avslutter Lothe.