Medlemmer: Utvidet åpningstid på Skattehjelptelefonen

Stig Flesland

Nå utvider vi tilgangen til våre skatterådgivere!

Alle våre medlemmer kan i tiden frem til og med 30. april bruke Skattehjelptelefonen alle hverdager fra 10.00 til 11.30 og fra 12.00 til 15.00.