Dette koster SV-Heikkis sykkelfradrag

ailibokenes

Heikki Holmås fikk mye oppmerksomhet da han foreslo at de som sykler til og fra jobb bør få ti kroner i skattelette per kilometer. Nå foreligger prislappen – og dommen fra Finansdepartementet. Den har merkelig nok ikke fått like mye omtale.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

SVs Heikki Holmås stilte opp med sykkelhjelm til ære for nesten samtlige journalister som valgte å snakke med ham etter at han foreslo at syklister burde få skattelette hvis de syklet til og fra jobb.

Les Dagsavisens omtale av forslaget

Forslaget han sendte til Finansdepartementet for å be om en prislapp kom imidlertid med noen begrensninger og presiseringer. Hele spørsmålet lød slik:

«Hva er provenyvirkningen av å innføre en ny sats på 10 kr per km reise med sykkel eller gange fra hjem til arbeid for de første 1.850 km, uten en nedre grense på 2,5 km per reise, med en øvre grense på 1 km og uten bunnfradrag på 15.000 kr og innenfor eksisterende øvre grense for fradraget og øvrige satser gjeldende for lengre reiser? Vi ber om lovteknisk støtte til dette.»

Finansdepartementet legger i sitt svar til grunn at dette forslaget kommer til å få 25 prosent flere til å gå eller sykle til jobb, et anslag som er nokså usikkert. Prislappen for 2015 vil da være om lag 1,1 mrd. kroner påløpt og 0,85 mrd. kroner bokført i 2015.

Finansdepartementet virker også å være av den oppfatningen at forslaget er helt urealistisk å få gjennomført – og poengterer det på følgende måte:

«Et særskilt fradrag for arbeidsreiser gjennomført med sykkel eller til fots vil i praksis være umulig å kontrollere og håndheve i Skatteetaten.»

Men SV og Holmås nøyde seg ikke med å foreslå en sats på 10 kroner per kilometer man syklet eller gikk til og fra jobb. De har også foreslått 40 kroner per kilometer. Kostnaden her er naturlig nok enda høyere.

Finansdepartementet legger, igjen, til grunn at antallet arbeidstakere som bruker sykkel eller går til og fra jobb øker med 25 prosent, og da ender de opp med at dette kommer til å koste staten 4,3 mrd. kroner påløpt og 3,4 mrd. kroner bokført i 2015.

Imidlertid påpeker departementet at også dette forslaget er umulig å kontrollere og håndheve.

Dermed tyder mye på at det forslaget er lagt dødt.