Tinglysningsgebyr

Jeg kjøpte rekkehus sammen med min samboer i 2011. Vi har hvert vårt lån, kan gebyret på lånene trekkes fra ? Hvor fører man evt dette ?

Nei dessverre. Ved kjøp av bolig er det bare lånegebyret som kan trekkes fra på selvangivelsen. Lånegebyret er normalt forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Tinglysningsgebyr og dokumentavgift legges til kjøpsprisen, og vil redusere gevinst ved senere salg. Normalt er det ikke det så veldig interessant, i og med at egen bolig normalt kan selges skattefritt.

NB: Hvis dere senere refinansierer lånet, kan dere kreve fradrag for tinglysningsgebyr og takst.

Les tidligere Ukens tips


Følg oss på Facebook

Oppdatert: 09.08.2013 10:12
av Skattebetalerforeningen

Nyhetsbrev om skatt
Samarbeidspartnere