Tinglysningsgebyr

Jeg kjøpte rekkehus sammen med min samboer i 2011. Vi har hvert vårt lån, kan gebyret på lånene trekkes fra ? Hvor fører man evt dette ?

Nei dessverre. Ved kjøp av bolig er det bare lånegebyret som kan trekkes fra på selvangivelsen. Lånegebyret er normalt forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Tinglysningsgebyr og dokumentavgift legges til kjøpspris