Ekstraskatt på renter på lån fra person til selskap

Hva går reglene for ekstrabeskatning på lån fra person til selskap ut på?

Dersom en person gir et lån til et selskap, skal det i mange tilfeller beregnes en ekstraskatt på lånerenter ut over et visst nivå. Reglene er gitt for å motvirke tilpasning i form av at for eksempel en personlig aksjonær låner penger til selskapet og mottar høye renter i stedet for å ta ut utbytte. Hvor høy lånerente en kan ta, uten at det blir ekstraskatt, er avhengig av den til enhver tid gjeldende skjermingsrenten. Skjerminsrenten fastsettes seks ganger i året og gjelder for to måneder.

24.01.2014
les mer...

Når kommer reglene til anvendelse?

Reglene rammer lån fra personlig skattyter til aksjeselskap, allmennaksjeselskap, og likestilt selskap som er omfattet av skatteloven § 10 (1). Bestemmelsene gjelder også utbetaling av renter fra deltakerlignet selskap.

24.01.2014
les mer...

Hvilken rente kan jeg beregne på lånet uten å måtte betale ekstra skatt av renteinntektene?

Skjermingen skal beregnes på grunnlag av lånesaldo den 1. i hver måned. Skjermingsrenten fastsettes forskuddsvis for 2 måneder av gangen. Renten kunngjøres på www.skatteetaten.no.

24.01.2014
les mer...
Skattespørsmål?

Lurer du på noe om skatt, arv eller avgift? Da kan du bruke vår rådgivningstjeneste for medlemmer.
» Send ditt spørsmål

Ikke medlem ennå?
» Bli medlem herNyheter om aksjer

Skattebetalerforeningens 16 tips til selvangivelsen

Når selvangivelsen skal leveres er det godt med kyndig bistand. Se Skattebetalerforeningens 16 tips her.


Skattedirektørens skatteråd

Nesten 600.000 skattebetalere fikk selvangivelsen sin plukket ut til kontroll i 2013. Les Skattedirektørens råd til norske skattebetalere.

Nyttige lenker

Veier videre