Selvangivelsen

Under kan du lese mer om de forskjellige temaene som berører selvangivelsen.

Frist for levering
Klagefrister
Kontroll og endring av selvangivelsen
Levere selvangivelsen
Leveringsfritak
Når klagefristen har gått ut
Restskatt/til gode
Satser og skatteberegning
Skatteoppgjøret
Utsatt levering