Selvangivelsen

Frist for levering
Klagefrister
Kontroll og endring av selvangivelsen
Levere selvangivelsen
Leveringsfritak
Når klagefristen har gått ut
Restskatt/til gode
Satser og skatteberegning
Skatteoppgjøret
Utsatt levering