Skatteoppgjøret

Hvordan sjekke at skatteoppgjøret er riktig?

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret ved St. Hans-tider, og prøver å glemme alt som har med skatt å gjøre inntil neste års selvangivelse skal leveres. Det kan imidlertid være kostbart å tro at alt er i orden.

14.02.2014
les mer...

Hva gjør du hvis skattekontoret har gjort feil under ligningsbehandlingen?

Dersom du oppdager at skattekontoret ikke har fått med seg en eller flere av endringene dine, må du for inntektsåret 2013 sende inn en skriftlig klage på selvangivelsen innen 6 uker etter at skatteoppgjøret er sendt. Det er likevel slik at klagefristen tidligst utløper den 10. august 2014.

14.02.2014
les mer...

Hva gjør du hvis du har gjort en feil i selvangivelsen eller glemt noen opplysninger?

Det er også viktig å huske på at opplysninger som du av en eller annen grunn ikke fikk med på selvangivelsen du leverte innen fristen, likevel kan bli hensyntatt.

28.03.2014
les mer...