Restskatt/til gode

Hvilke renter beregnes ved restskatt/skatt til gode?

Lønnstakere og pensjonister får sammen med utsendelsen av selvangivelsen en oversikt over hvor mye skatt som er innbetalt samt en foreløpig skatteberegning.

24.02.2014
les mer...

Hva er fristen for betaling av restskatt?

Restskatten skal betales innen 3 uker etter at skatteoppgjøret er sendt, men likevel tidligst 20. august 2014. Hvis restskatten overstiger 1000 kroner, så vil beløpet fordeles over to terminer hvor andre termin forfaller til betaling 5 uker etter første termin.

14.02.2014
les mer...

Når og hvor får du utbetalt tilgodebeløp?

Venter du å få penger igjen på skatten, vil dette normalt bli utbetalt kort tid etter at skatteoppgjøret blir sendt ut.

28.03.2014
les mer...

Kan du få skattebegrensning?

Skattebegrensning for uføre med lav alminnelig inntekt gis automatisk. Skattebegrensning gjelder for uføre når arbeidsevnen er nedsatt med minst 2/3, og også for mottakere av behovsprøvde ytelser: overgangsstønad, pensjon til gjenlevende ektefelle og tidligere familiepleier og supplerende stønad til personer som har bodd kort tid i Norge. Regelen for skattebegrensning er endret med virkning fra inntektsåret 2011, og omfatter ikke lenger alderspensjonister.

31.03.2014
les mer...
Skattespørsmål?

Lurer du på noe om skatt, arv eller avgift? Da kan du bruke vår rådgivningstjeneste for medlemmer.
» Send ditt spørsmål

Ikke medlem ennå?
» Bli medlem herNyheter fra Skattebetaleren.no

Statsbudsjettet: Kutter kraftig i formuesskatten

Som ventet foreslår regjeringen å kutte formuesskatten. Det skjer ved å gjøre to grep samtidig.


Statsbudsjettet: Innskjerping for utleieboliger

Eier du flere boliger eller næringseiendom? Da er ikke dette veldig gode nyheter for deg.


Næringsdrivende

Som medlem i Skattebetalerforeningen får du rabatt på boken "Nærings-Nøkkelen", boken er et praktisk verktøy for korrekt utfylling av næringsoppgaven (Næringsoppgave 1).


Nyhetsbrev om skatt