Arbeidsreise-yrkesreise

Hvorfor er det viktig å skille mellom arbeidsreise og yrkesreise?

Det er viktig å skille mellom yrkesreise og arbeidsreise fordi det får betydning for om bilgodtgjørelsen blir skattefri eller skattepliktig.

22.01.2014
les mer...

Hva er en arbeidsreise?

Grensen mellom arbeidsreise og yrkesreise er regulert nærmere i Finansdepartementets samleforskrift § 6-44-10 flg. Utgangspunktet er at arbeidsreise er reise mellom hjem og fast arbeidsted.

22.01.2014
les mer...

Hva er en yrkesreise?

Reglene om hva som skal regnes som yrkesreise må sammenholdes med reglene om hva som skal regnes som arbeidsreise. Definisjonen av yrkesreise må videre sammenholdes med hva som regnes som fast arbeidssted.

22.01.2014
les mer...
Nyhetsbrev om skatt
Samarbeidspartnere


Følg Skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum
Kongens gate 14
0103 OSLO

Telefon: 22 97 97 00
Telefaks: 22 33 71 80

post@skatt.no

Skattetelefon for medlemmer:
Telefon: 22 97 97 10 (kl. 12-15)
Husk medlemsnummer


Kontakt oss