Arbeidsreise-yrkesreise

Hvorfor er det viktig å skille mellom arbeidsreise og yrkesreise?

Det er viktig å skille mellom yrkesreise og arbeidsreise fordi det får betydning for om bilgodtgjørelsen blir skattefri eller skattepliktig.

22.01.2014
les mer...

Hva er en arbeidsreise?

Grensen mellom arbeidsreise og yrkesreise er r