Bil

Hvordan skattelegges firmabilen?

Fri bruk av arbeidsgivers bil er en skattepliktig naturalytelse for deg som ansatt. Fordelen eller det skattepliktig inntektstillegg for fri bruk av arbeidsgivers bil settes til:

21.01.2014
les mer...

Bilgodtgjørelse - når kan den utbetales skattefritt?

Din arbeidsgiver kan utbetale deg bilgodtgjørelse for yrkes- eller tjenestereiser inntil Skattedirektoratets forskuddssatser skattefritt og uten skattetrekk når du som lønnstaker har gitt arbeidsgiver nødvendig dokumentasjon.

04.03.2014
les mer...

Har jeg en plikt til å skrive kjørebok for å få skattefri bilgodtgjørelse?

For den som fortløpende har levert reiseregninger , er det ikke nødvendig med ytterligere føring av kjørebok. En lønnstaker kan heller ikke pålegges noen plikt til å føre kjørebok. Men en nøyaktig ført kjørebok vil kunne være en avgjørende dokumentasjon for yrkeskjøringen og dermed sørge for en riktig skattemessig behandling av fast bilgodtgjørelse.

21.01.2014
les mer...

Hva kan jeg gjøre hvis jeg ikke mottar bilgodtgjørelse fra arbeidsgiver?

Hvis du benytter din private bil til kjøring for arbeidsgiver og ikke mottar bilgodtgjørelse, har du en dårlig avtale med arbeidsgiver.

21.01.2014
les mer...

Hvordan behandles bilgodtgjørelsen som utbetales fast hver måned?

Bilgodtgjørelse som utbetales med et fast beløp, for eksempel hver måned, kvartal eller år uavhengig av faktisk yrkeskjøring, blir ved utbetaling behandlet som lønn (dvs. er med i grunnlaget for skattetrekk).

21.01.2014
les mer...

Når er det lønnsomt med firmabil?

Skal du be sjefen om firmabil eller et fint lønnshopp? Sjekk først hva som lønner seg!

01.02.2012
les mer...
Nyhetsbrev om skatt
Samarbeidspartnere


Følg Skattebetalerforeningen

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum
Kongens gate 14
0103 OSLO

Telefon: 22 97 97 00
Telefaks: 22 33 71 80