Avgiftsfrie gaver

Hva er det årlige fribeløp for gaver?

Fribeløpet for gaver følger kalenderåret, og utgjør halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G) ved inngangen til året, jf arveavgiftsloven (aal.) § 4 (1) b. Det vil si grunnbeløpet per 1. januar i gaveåret, per i dag 41.061 kroner.

18.01.2013
les mer...

Hvilke gaver under utdannelse er fritatt for arveavgift?

Periodiske ytelser til utdannelse eller oppfostring, underhold i giverens hjem og ytelser til nødvendig understøttelse er unntatt fra arveavgift så lenge midlene er forbrukt før giverens død, jf. Aal § 4.

Det gjør at for eksempel foreldre og besteforeldre under studietiden kan overføre betydelige avgiftsfrie beløp til sine barn/barnebarn til dekning av skolegang og vanlige leveomkostninger under utdannelsen. Jf. Aal § 4 (1) a.

07.01.2013
les mer...

Er det arveavgift på gaver til ektefelle og samboere?

Arv og gave mellom ektefeller og visse samboere er alltid fritatt for avgiftsplikt. Etter partnerskapsloven er registrerte partnere likestilt med ektefeller.

03.01.2013
les mer...

Er det arveavgift på gaver til allmennyttige formål?

Arv og gave til nærmere angitte allmennyttige institusjoner er fritatt for avgiftsplikt. Hvilke institusjoner dette er, fremgår av rundskriv av 23. juni 1986 fra Finansdepartementet, jf Aal § 4.

03.01.2013
les mer...
Nyhetsbrev om skatt
Samarbeidspartnere