Arv/gave

Arveavgiften er fjernet fra 2014. Det skal ikke betales arveavgift av gave som gis etter 31. desember 2013, og ikke av arv som inntrer etter dødsfall som skjer etter 31. desember 2013.

Bortfallet av arveavgift gjelder altså for dødsfall etter 31. desember 2013. Det vil ikke ha betydning om arvingene velger offentlig eller privat skifte etter person død i 2013, det er uansett dødsdatoen som er avgjørende for om arvingene berøres av de nye reglene som gjelder fra 2014. Arv etter dødsfall som har skjedd før 1. januar 2014 medfører plikt til å betale arveavgift. Det er satsene og reglene for 2013 som gjelder. Stortinget har vedtatt et eget arveavgiftsvedtak som gjelder for dødsfall før 1. januar 2014.

Samtidig med fjerning av arveavgiften blir det fra 1. januar 2014 innført skattemessig kontinuitet som hovedregel ved arv og gave. Kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker overtar arvelaters/givers skattemessige verdier og posisjoner. Det er unntak fra kontinuitet for bolig, fritidsbolig og alminnelig gårdsbruk/skogbruk når slike eiendeler kunne vært solgt skattefritt av arvelater eller giver.

Klikk på det temaet du vil vite mer om, så finner du svaret.Arveavgift opphevet fra 2014

»

Arveavgift opphevet fra 2014 - (Vis alle)


Skattemessige endringer ved fjerning av arveavgift

»

Skatteregler ved arv og gave - (Vis alle)

»

Endring fra 2014 - kontinuitet - (Vis alle)

»

Unntak fra kontinuitet for boliger og fritidsboliger - (Vis alle)

»

Unntak fra kontinuitet for jord- og skogbrukseiendommer - (Vis alle)

»

Kontinuitetsprinsippet rundt aksjer og selskapsandeler - (Vis alle)

»

Uttak til gaveoverføring fra næring - (Vis alle)

»

Fastsettelse av latent skatt på skifte - (Vis alle)


Arveavgift for 2013 og tidligere

»

Arveavgiftsgrunnlaget - (Vis alle)

»

Frafall av arv - (Vis alle)

»

Satser, fribeløp og beregning av arveavgift - (Vis alle)

»

Eksempler på låneavtale, gavebrev, gavesalg, ettergivelse av lån etc - (Vis alle)