Rentefradrag

Fordele lånekostnad

Vi er et samboerpar med felles barn. Lånet står i mitt navn, mens bolig er oppført på oss begge som formue. Hun kommer ut med formue og skatt av dette men jeg sitter med renteutgifter på 81.000 og 1.4 mill i lån. Kan vi uten videre fordele denne slik at hun slipper formueskatt?

Meldepliktige samboere

Vi er samboere med felles økonomi, leilighet med lån og bil. I fjor fikk vi også barn sammen. Kan vi fritt velge hvem som skal ha lånet, leiligheten og bilen (som om vi var gift), eller må vi dele alt 50/50?

Fradrag for gjeld mm for samboere

Flyttet sammen min samboer august 2013. Vi har felles økonomi og huslånet står på oss begge. Kan vi dele gjeldsrenter og gjeld likt mellom oss, eller må det bare stå på den ene parten?

Fradrag for renter ved separasjon

Jeg ble separert i 2013. Min kone flyttet ut tidlig i 2013, og jeg satt alene igjen med alle utgifter, inklusive renter og avdrag på boliglånet. I selvangivelsen krevde jeg fradrag for betalte renter på lånet. Nå har skattekontoret kontaktet meg fordi min tidligere kone også har krevd fradrag - for de samme rentene! Hvem får fradraget? Vi er begge ansvarlige for lånet.

Felles lån

Min samboer og jeg har kjøpt bolig sammen i januar og har i den forbindelse tatt opp lån. På dette lånet står hun som hovedlåntager, og jeg som medlåntager. Vil det da være slik at hele lånet vil bli ført på hennes selvangivelse til neste år, eller vil det automatisk bli delt mellom oss? Hva er generelt mest lønnsomt; at gjelden deles, eller at den ene får hele skattefradraget?

Felles lån belastet bare en samboer

Samboern og jeg kjøpte en leilighet nylig der vi tok opp et lån ca 2. mill på deling. Og selv om vi deler likt på lånet, har hun fått hele lånbeløpet belastet sin selvangivelse, antagligvis fordi hun står som hovedlåntager. Hvordan er det man rent teknisk overfører halve beløpet til min selvangivelse? Trenger jeg å sende inn noe følgebrev?

Hvem har rett på gjeldsrentefradrag?

Min datter (som er student) skal ta opp lån i banken fordi hun har tenkt å kjøpe seg en leilighet. Min datter vil da være hovedlåntaker mens jeg som far blir medlåntaker. Kan jeg som medlåntaker betale rentene og trekke fra lånkostnad og gjeldsfradrag i min selvangivelse?

Kan jeg så skrive låneavtale med min datter der hun betaler meg renter etter normrenten (eller etter annen rentesats), men der jeg ettergir dette som støtte til studier? For 2013 er det slik at fribeløpet på 41.061 kommer i tillegg til studiestøtte (eller skal studiestøtte regnes inn i dette)?

Studielån i utlandet

Jeg er svensk, men bor og skatter til Norge. Men jeg har studiegjeld i Sverige. Hvordan skal jeg oppgi dette, og får jeg fradrag for dette?

Rentefradrag uten inntekt?

Jeg har betalt renter på lån i flere år, uten å ha hatt skattbar inntekt. Kan jeg trekke fra disse rentene på selvangivelsen når jeg kommer i jobb?

Forsinkelsesrenter (morarenter)

Vi har fått forsinkelsesrenter på arveavgiften. Er dette fradragsberettiget i selvangivelsen?

Hvem bør ta rentefradraget?

Når man tar opp lån til hus hvem er det best at lånet står på. Den som tjener mest eller minst?

Lån fra arbeidsgiver

Jeg har rentefritt billån gjennom min arbeidsgiver. Fordelen er beregnet til ca kr 7.000. Kan jeg kreve fradrag for deler av dette beløpet i min selvangivelse?

Brødre med felles lån

Min bror og jeg deler et lån. I hans selvangivelse står dette lånet oppført i post 3.3.1/4.8.1. Lånet er på 840 .576 kroner og dekker en leilighet som vi eier sammen. Dette står ikke oppført i min selvangivelse. 1. må vi legge ved et felles gjeldsbrev på dette til Skattetaten. 2. Min bror er den som nyter godt av fradraget på dette lånet. Hvordan regner jeg ut hva min bror er skyldig meg?

Ektefeller - felles gjeld

Hvis man er gift og eier bolig med høy gjeld i felleskap - skal man da foreta alle fradrag hos den av de av lønnstakerne som har høyest inntekt eller lignes man samlet?

Fradrag for studielån?

Startet på studier i fjor sommer. Tok et studielån i den forbindelse. Kan jeg trekke av noe på selvangivelsen på den.Skattespørsmål?

Lurer du på noe om skatt, arv eller avgift? Da kan du bruke vår rådgivningstjeneste for medlemmer.
» Send ditt spørsmål

Ikke medlem ennå?
» Bli medlem her


Tema: Fradrag

Utfylling av selvangivelsen er for mange en jakt på de lønnsomme fradragene. Det er ikke alltid lett å lete seg fram i fradragsjungelen. Les mer


Nyheter fra Skattebetaleren.no

Prislapp for ROT-fradraget: 8 mrd

ROT-fradraget kan bli for dyrt for regjeringen, viser beregninger.


Ikke bare SFO som kan gi skattefradrag

Fritidsordninger i regi av idrettslag kan også gi skattefradrag.

Nyhetsbrev om skatt
Samarbeidspartnere