Foreldrefradrag

Foreldrefradrag og lån delt på to

Min mann får en kraftig restskatt,og jeg får penger igjen. Foreldrefradrag og lån er delt på begge. Er det noe å hente om hele lånet og foreldrefradraget settes på min mann?

Fradrag for hvit dagmamma

Vi hadde en dagmamma noen måneder i høst som visstnok var hvit, dvs. hun betaler skatt av inntektene sine. Dessverre har vi ikke noe dokumentasjon å vise til, men skal vi likevel føre opp utgiftene og satse på at det holder? Vi kan ikke bli "straffet" for å føre opp udokumenterte utgifter?

Hvor lenge får man foreldrefradrag?

Hvor lenge får vi fradrag for barn som bor hjemme og går på skole? Hva skjer etterpå?

Beregning av foreldrefradraget

Lurer litt på beregning av foreldrefradraget (fradrag for kostnad til barepass-/ barnehage). Må kjøre langt for å komme til barnehagen, inngår bil/ kjøreutgifter i fradraget, i så fall hvordan skal dette beregnes? 1,50 pr km, noen minstebeløp mv?

Fradrag for pass og stell av barn?

Vi ble foreldre i november ifjor og ifbm fødselen lå far på sykehuset sammen med mor. Kan vi trekke fra utgiftene til oppholdet på skatten (foreldrefradraget:pass og stell av barn)?

Hva er egentlig foreldrefradraget?

Jeg tolker foreldrefradraget slik at det gjelder barnepass. Men hva regnes som barnepass? Og hvordan kan jeg sikre meg at jeg får maksimalt fradrag?

Foreldrefradrag - SFO

Vi har ett barn som er under 11 år. Kan vi kreve foreldrefradrag på 25.000 pr år? Jeg har hatt størst inntekt i år, vil det eventuelt lønne seg å føre opp hele fradraget i min selvangivelse for 2013?

Foreldrefradrag for samboere

Dersom man har to barn i barnehagen, og foreldrene ikke er gift (samboere). Kan man da føre opp hvert sitt barn med foreldrefradrag for å få utnyttet fradraget mest mulig.

Samvær med barn

Jeg lurer på om jeg som har min datter hver onsdag og annen hver helg har krav på foreldrefradrag. Jeg fant ingen klare poster på dette og når jeg fikk min selvangivelse var det heller ikke ført opp. Min tidligere samboer fikk det oppført på selvangivelsen sin. Har det noe med "enslig forsørger"-statusen å gjøre?

Kjøring av barn

Min eksmann har flyttet til Bergen, og barna bor hos meg i Stavanger. Vi deler på kjøring av barna når de skal til Bergen. Er det mulig å få fradragsført reiseutgifter i forbindelse med kjøring og henting?

Barn og selvangivelse

Jeg og min kone fikk vårt første barn ifjor, medfører det noen endringer for selvangivelsen?

Foreldrefradrag

Jeg har 2 barn. Bare den ene går i barnehage. Er foreldrefradraget da på 25.000 kroner eller 40.000 kroner. Utgiftene til det ene barnet er over 40.000 kroner.

Foreldrefradrag-4 barn

Har hatt en gutt delvis i barnehage og delvis hos dagmamma i 2013. Til sammen har vi betalt ca 55.000 kroner for dette. I tillegg fikk vi 3 barn i 2013, som ikke har vært hos barnehage/dagmamma. Kan vi likevel føre opp 70.000 i fradrag?? (25.000+15.000+15.000+15.000) Eller er det kun fradrag for "den ene" som har vært i barnehage?

Fradrag for barnepass en selv foretar?

Siden man kan kreve fradrag for pass av barn, kan man da kreve fradrag for tapt arbeidsinntekt når man er hjemme i permisjon i barnets første leveår eller på annen måte få fradrag for barnepass det året man selv er hjemme og passer barnet?Skattespørsmål?

Lurer du på noe om skatt, arv eller avgift? Da kan du bruke vår rådgivningstjeneste for medlemmer.
» Send ditt spørsmål

Ikke medlem ennå?
» Bli medlem her

</