Skatteregler ved salg av bolig

Jeg skal selge boligen min

Jeg skal selge boligen min, hvordan beregnes botiden?

Næringsdrift fra bolig - og senere salg

Dersom en driver virksomhet og bruker stuen i boligen til kontor nå og da, kan dette få konsekvenser for en eventuell senere realisasjon med kravene om bo- og eiertid?

Salg av bolig som er mottatt i gave

Jeg har mottatt bolig som gave i 2003. Verdien på boligen ble fastsatt til 300.000 kroner. Boligen ble i år solgt for 700.000 kroner. Det har vært tre eiere. Hvordan skal gevinsten på boligen beregnes. Ingen av eierne har bodd i boligen selv.

Fradrag for dokumentavgift og meglerutgifter?

Jeg kjøpte en leilighet i 2006 for 1,8 millioner kroner, og betalte 45.000 kroner i dokumentavgift. I år skal jeg selge leiligheten min, for omtrent samme sum. I forbindelse med salget vil jeg betale til sammen 90.000 kroner i meglerhonorar og for annonser. Får jeg fradrag for utgiftene?

Ettårsregelen ved salg av bolig

Jeg undertegnet en kjøpekontrakt 15. april 2010. Boligen ble tilflyttet 1. mai samme år. Nå har jeg tenkt å selge boligen. Hva må jeg passe på for at gevinsten jeg har opparbeidet meg blir skattefri?

Salg av bolig kjøpt i forbindelse med sykdom

Vi bor i eid bolig i Bergen, men da min kone ble kreftsyk kjøpte vi en bolig i Oslo som vi brukte de gangene hun var i Oslo i forbindelse med behandlinger. Dette dreier seg om perioder på 1-2 uker ca. 6 ganger i året. Etter tre år var min kone frisk, og vi solgte boligen igjen. Blir gevinsten skattefri?

Gevinst ved salg av eiendom

Forstår det slik at man må ha bodd ett av de to siste årene i leiligheten selv for å slippe skatt ved salg av bolig. Er det tidspunktet hvor kjøpekontrakten signeres eller overtakelsesdato som man forholder seg til?

Skattefritt boligsalg?

Jeg og min venn har eid et hus og bodd sammen i to år. Nå skal vi selge, men det viser seg at jeg ikke har hatt folkeregistrert adresse til dette huset, og jeg risikerer nå å måtte skatte av verdiøkningen ved et boligsalg. Jeg har fått strømregninger til denne adressen, samt masse annen post. Er det bevis nok på at jeg har bodd der minst ett år, slik at jeg slipper å skatte av verdiøkningen?

Pendlerbolig

Jeg er en pendlende lønnsmottaker som jobber uregelmessige skift 167 dager i året ca. 120 km hjemmefra. Jeg jobber 7 dager, med påfølgende 7 dager fri. Enkelte dager kjører jeg hjem etter jobben, andre dager overnatter jeg. I den forbindelse vurderer jeg å kjøpe meg en hybel. I tillegg har jeg et enkeltpersonforetak.

-Lønner det seg å kjøpe leiligheten i mitt navn, eller i firmaets?
-Hva kan jeg trekke fra på selvangivelsen av dette? Er det husleien pluss en sum pr. døgn jeg bor der? + renteutgiftene som vanlig for lån?
-Er det noen forskjell på dette om leiligheten/hybelen er registrert på meg eller firmaet?
-Har størrelsen på hybelen noe å si, eller er det kjøkken eller ikke som avgjør?
-Hva med eventuelt overskudd ved salg i og med at det er en pendlerhybel og ikke fast bopel?

Oppregulering av inngangsverdi på arvet bolig

I et dødsbo ble en bolig satt avgiftsmessig til 1 mill i 1996. Boligen selges i 2010 for 2,5 mill. Kan vi inflasjonsjustere denne inngangsverdien?

Opparbeidelse av botid - brukshindring

Som en følge av at min kone fikk ny jobb, har vi blitt nødt til å flytte. Vi leier for tiden en leilighet i en annen kommune og har meldt flytting hit. Vår sønn bor nå i huset vi eier. Som en følge av at jobbsituasjonen til min kone ser ut til å vare lenge, tenker vi nå å selge dette huset. Må vi få solgt før det er gått ett år, eller vil den tiden sønnen vår bor i huset være tellende i vurderingen av botid?

Bolig med kontor - hva skjer ved dødsfall?

Jeg har et generelt spørsmål: En godkjent del av et fritaksliknet hus leies ut til kontordel. Denne delen vil da være skattepliktig ved et eventuelt salg om den ikke har vært i eget(privat) bruk siste år. De fleste som har den problemstillingen vil vel da sørge for å avslutte kontordelen ett år før salg - for å unngå skatt på den delen. Men hva om eier dør. Kan da arving tre inn, eie og bo der i tilstrekkelig tid og så selge alt skattefritt? Eller blir det da regnet som et salg når opprinnelig eier dør og ikke får innrettet seg?

Fradrag for omkostninger ifm boligkjøp?

Kjøpte rekkehus sammen med min samboer i 2010. Har hvert vårt lån, kan gebyret på lånene trekkes fra? Hvor fører man evt dette?

Salg av bolig

Flyttet ut av huset mitt i desember (Har bodd der ca.3,5år). Flyttet til et nytt hus som vi har kjøpt. Det gamle huset er ikke solgt ennå, men leies ut inntil det blir solgt. Kjøpesum i 2003 var ca.1,2 mill. Har påkostet huset ganske mye etter 2003. Takst er ca 1,7 mill. Dersom huset ikke selges før 12mnd er gått, hvordan beregnes skatt etter salget (feks hvis det selges for takst)??

Omkostninger ved salg

Jeg solgte i fjor en leilighet som jeg ikke har bodd i siden slutten av 1980-tallet. Den ble solgt med gevinst, men omkostningene var betydelige. Kan jeg også trekke fra omkostninger da jeg kjøpte leiligheten, dersom jeg har kvitteringene fra da?

Salg av bolig som har vært utleid

Hei! Jeg arvet et gammelt hus i 1989. Verdien ble satt til 300.000 kroner. Huset ble leiet ut en del år. De siste årene har det vært i så dårlig forfatning at det har stått tomt. Nå er det solgt for 600.000 kroner. Det var en advokat som ordnet salget for et honorar på 25.000 kroner. Hvordan beregner jeg gevinsten?

Skattefritt boligsalg?

Jeg og min samboer solgte min leilighet og kjøpte et felles hus sammen. Lånet på den nye huset er blitt oppført på meg, men overskuddet fra leilighetssalget står oppført på henne. Har dette ført til at vi må skatte av det overskuddet leilighetssalget ga oss? Hvordan bør vi fordele dette mellom oss.

Skatte av boligfortjeneste?

Jeg har solgt en bolig jeg har bodd i under et år. Men jeg investerer pengene direkte i ny bolig. Må jeg likevel skatte av fortjenesten?

Brukshindring og skattefritt salg

Jeg kjøpte en leilighet i en annen by for seks år siden som jeg hele tiden har hatt planer om å flytte til sammen med kona, men på grunn av sykdom har jeg ikke hatt anledning. Etter kjøp av leiligheten har jeg utviklet en muskelsykdom som etter hvert har gjort det umulig for meg å gå i trapper, og leiligheten jeg hadde tenkt å flytte til ligger i 3. etasje uten heis... Nå har vi solgt den. Noen mulighet for skattefri gevinst selv om den aldri er brukt av meg?

Salg av bolig som sønn har bebodd

Jeg kjøpte i 1998 en leilighet som skulle disponeres av min sønn i studietiden. Han bor der enda, men jeg ønsker nå å selge, og han vil kjøpe ny leilighet. Jeg lurer på om min sønn på noen måte oppfyller kravene til botid slik at skatt unngås?

Næringsdrivende med hjemmekontor

Jeg er selvstendig næringsdrivende. Er det fortsatt slik at den delen av boligen min som er benyttet til hjemmekontor (krevet fradrag) ikke kan selges skattefritt etter ettårsregelen?

Omkostninger ved kjøp og salg av bolig

Er omkostninger i forbindelse med kjøp og salg av bolig fradragsberettiget?

Nødvendig med opplysninger i selvangivelsen?

Jeg solgte en bolig i fjor, og tjente ca 300.000 kroner på den. Jeg bodde der i fire år, så da trenger jeg vel ikke å oppgi dette i selvangivelsen?

Skilsmisse og boligsalg

Etter å ha vært separert i ett og et halvt år, hvor min kone har bodd i min leilighet med våre to barn, ønsker jeg nå å selge leiligheten. Vi bodde tidligere i leiligheten sammen, men det siste halvannet året har jeg bodd i en leid leilighet. Mitt spørsmål er om jeg kan selge leiligheten skattefritt, selv om jeg ikke selv har bodd der i den siste perioden?

Samboere og samlivsbrudd - opparbeidelse av botid

Jeg selger for et par som i mange år har vært samboere. De har ikke felles barn. I 2004 flyttet mannen ut og skiftet adresse i folkeregisteret. Damen har bodd i leiligheten frem til nå. De var samboere i denne leiligheten fra den var ny i 1995 til 2004. Jeg antar at mannen (som ikke har bebodd boligen siden 2004) vil bli gevinstbeskattet. Eller finnes det unntaksregler i og med at de har hatt felles bolig i så lang tid.

Salg av bolig - oppregulering av inngangsverdi

Jeg har solgt en bolig for 1 million kroner. Denne ble kjøpt i 1984 for 485.000 kroner. Det er brukt 300.000 kroner på påbygging/oppussing før salget (jeg har tatt vare på kvitteringer). Må jeg skatte for 215.000 kroner? Boligen var utleid de siste 10 år.

Underskudd på boligsalg

Jeg kjøpte en leilighet i januar for 1,5 millioner kroner, og solgte den for 1,6 millioner kroner 4 måneder senere, altså i utgangspunktet med gevinst. På grunn av utgifter til dokumentavgift, eiendomsmegler og så videre, har jeg egentlig gått med underskudd! Hvor i selvangivelsen skal jeg føre tapet? Er det en egen post eller skal det føres under 5.0 Tilleggsopplysninger.

Salg av bolig for å dekke gjeld

Jeg har i lengre tid strevd med økonomien. Jeg ble nødt til å selge et hus jeg kjøpte for ti år siden for å få dekket en del av gjelden. Jeg har leid ut huset i flere år. Huset var pantsatt til langt over pipa, så jeg satt igjen med ca 200.000 kroner i gjeld etter salget. Nå har jeg fått brev fra skattekontoret om at jeg må skatte av en gevinst på 450.000 kroner. Det kan jo ikke stemme! Hvilken gevinst snakker de om?

Fradrag for tap

Ved salg av bolig er eventuell gevinst skattefri hvis man har bodd i boligen i 12 av de siste 24 måneder. Hvis jeg skal få fradrag for eventuelt tap, betyr det da at jeg må leie ut boligen i minimum 12 måneder for å få trukket fra tapet?

Boligutleie og skatt

Jeg eier en bolig og er selvstendig næringsdrivende. Jeg har leid ut en del (mindre enn hoveddelen) til firmaet mitt. Hvordan er regelverket rundt gevinstbeskatningen ved salg?

Bo- og brukstid

Min datter kjøpte egen bolig 10. januar 2009. Boligen var utleid frem til 15. juni 2010, og hun flyttet derfor inn i boligen først 27. juni 2010. Hun ønsker nå å kjøpe en større bolig, men ønsker selvsagt at en eventuell gevinst skal bli skattefri. Når er det tidligste tidspunktet hun kan flytte ut/selge for å være innenfor reglene om skattefri gevinst?

Tap på salg av bolig

Jeg har tapt en del penger på kjøp og salg av leilighet, hvor i selvangivelsen skal jeg føre tapet?? Er det en egen post eller skal det føres under 5.0 Tilleggsopplysninger.

Tap på salg av bolig - kort botid

Er tap på bolig fradragsberettiget når man kun har eid boligen i 8 mnd? Kan i så fall avgifter til eiendomsmegler og staten tas med? Er det 28 prosent?

Inngangsverdi mm.

Kjøpte for en del år siden et hus for ca 1,5 mill. Verdi i dag 2,5 mill. Jeg har bodd der i 5 år selv og nå leid ut i 1,5 år. Vet jeg må skatte av gevinst om jeg ikke har bodd der 1 av 2 siste årene. Men hva er da inngangsverdien? 1,5mill som jeg kjøpte huset for eller ca 2,4 mill som var verdien når jeg flyttet ut av huset og startet med utleie? Vet også jeg kan trekke fra driftskostnader. Betyr dette at jeg kan sette en passe timespris på meg selv for feks gressklipping eller skifte av vindu om dette er vedlikehold?

Realisasjon av bolig, brukshindring?

Har et spørsmål i forhold til skatt på gevinst ved salg av leilighet. Jeg har de to siste årene leid ut min leilighet da jeg har studerte i en annen by. Er det mulig å slippe skatt på evt. salgsgevinst på grunnlag av at jeg ikke kunne ta dette studiet og samtidig bo i leiligheten? Hvordan går jeg eventuelt fram?

Fradrag for kostnader ved salg av bolig?

Vi solgte en leilighet i Oslo hvor vi hadde bodd i to år. Kan kostnadene ved salg (meglerhonorar, annonsering, oppussing i forbindelse med salg, dokumentavgift o.l.) føres til fradrag. I så fall hva og hvordan/hvilke poster?

Skatt av gevinst ved reinvestering i ny bolig?

Må en betale gevinstskatt på bolig solgt før man har eid den i ett år hvis en investerer direkte i ny bolig?

Bygger om til tomannsbolig

Dersom man har en enebolig som en bygger en helt ny del til, slik at det i realiteten blir en tomannsbolig, og man senere selger påbygget
hvordan skal dette anses i forhold til kravet om eier og botid for skattefritt salg? Er det tilstrekkelig å oppfylle vilkårene for eneboligen?