Formuesverdsettelse av fast eiendom

Ny ligningsverdi bolig - utleieareal en del av primærbolig?

Vi har en enebolig med utleie av hybelleiligheter (ikke skattepliktige). Skal disse regnes som en del av eneboligen eller skal de regnes som sekundærboliger?

Skatt på bolig

Jeg har solgt og kjøpt bolig i løpet av september 2011. Begge boligene fremkommer på selvangivelsen under post 4.3.2. Kan jeg bare slette den boligen jeg har solgt eller skal det fordeles ut fra hvor mange måneder jeg har bodd i hver av boligene?

Tinglysningsgebyr

Jeg kjøpte rekkehus sammen med min samboer i 2011. Vi har hvert vårt lån, kan gebyret på lånene trekkes fra ? Hvor fører man evt dette ?

Ligningsverdi og fradrag for takst

Jeg tok en takst for å vise ligningsmyndighetene at ligningsverdien på boligen min ligger over de lovlige 30 prosent. Kan jeg kreve fradrag for denne taksten?

Ligningsverdi av hytte under restaurering

Jeg arvet en hytte ifjor. Skjema for arv er sendt inn, men hytta var ikke registrert på min selvangivelse. Hytta var i en dårlig forfatning så vi fikk et firma til å foreta omfattende restaurering (i praksis ble hytta revet og bygget opp på nytt). Ved årsskiftet var hytta kun et skall, dvs tak og vegger var ferdig utvendig, innvendig var det ingenting. Firmaet hadde fortsatt byggeansvaret ved årsskiftet. Hvordan skal jeg registrere hytta på selvangivelsen mht verdi etc? Kan jeg trekke fra utgifter ifm med byggingen?

Ligningsverdi - inngått kontrakt kjøp av ny bolig

Min kone og jeg har akkurat kjøpt en leilighet i et borettslag. Leiligheten er lovet klar for innflytting i januar 2013. Leiligheten er en god del dyrere enn det vi kan regne med å få for huset vi bor i nå. Hvordan skal dette føres i selvangivelsen?

Ligningsverdi tomt

Den generelle oppjusteringen av ligningsverdi for 2009, skal den også gjøres for ubebygde fritidstomter? Jeg har tidligere blitt lignet for kontraktssummen på kjøpet. Tomten er fortsatt ubebygd. Hvordan henger det i så fall sammen med maks 30 prosent av markedsverdi?

For høy ligningsverdi på hytta

Jeg tror ligningsverdien på hytta er for høy. Hva kan jeg gjøre for å få denne redusert?

Ligningsverdi på hytte

Jeg har akkurat kjøpt hytte i en annen kommune enn den jeg bor i. Hvor får jeg oppgitt ligningsverdien på hytta?

For høy ligningsverdi

Jeg tror ligningsverdien på vårt hus er for høy. Den burde vært redusert med 150 - 200.000 kroner. Har dette noe særlig å si? Vi har ca 1.300.000 kroner i gjeld, og har fått ligningsverdi på 650.000 kroner på huset. 650.000 kroner utgjør 30 prosent (skal vel være maks) av 2.150.000 kroner mens markedsverdi på vårt hus ligger på max 2.000.000 kroner. Vil en endring få noe utslag på skatten for oss?

Ligningsverdi - overføre til ektefelle

Både kona og jeg får oppgitt en ligningsverdi på det samme huset (tomanns bolig). Er det slik at ligningsverdien deles på to og deles på våre ligningsoppgaver? Og hvis dette er riktig - kan jeg eventuelt flytte hele ligningsverdien på ektefellen?

Ligningsverdi på bolig

Jeg mener ligningsverdien på min bolig er satt for høyt og ønsker å få endret dette. Hvordan skal jeg gjøre dette? Hva slags dokumentasjon kreves?

Hvor mye formuesskatt?

Jeg kjøpte en fritidseiendom i 2000. Denne hadde en ligningstakst på 107.000 kroner. Jeg lurer på hvor mye inntektsskatt og formuesskatt jeg vil betale for denne fritidseiendommen i perioden 2000 - 2008. Jeg har noe formue og ligger i formuesnivå 0,9 %.

Tinglysningsgebyr

Jeg kjøpte rekkehus sammen med min samboer i 2011. Vi har hvert vårt lån, kan gebyret på lånene trekkes fra ? Hvor fører man evt dette ?

Ligningsverdi av hytte

Jeg har hytte i en annen kommune enn den jeg bor i. Hvor får jeg oppgitt ligningsverdien på hytta?

Ligningsverdi på hytta</