Blogg

Foto: SpareBank1/Flickr

Får vi en julegave fra Norges Bank?

Etter finanskrisen i 2008, har rentene rundt om i verden vært på rekordlave nivåer. Finansmarkedene har blitt oversvømt med penger, og det har vært lett å få lån. Denne trenden…

SpareBank1 Gruppen
Foto: Høyesterett

Det er ikke nok å ha rett

I skattesaker er det ikke alltid nok å ha rett. Du må også ha råd til å få rett. En fersk Høyesterettsdom bekrefter et inntrykk vi i Skattebetalerforeningen har sittet…

Karine Ugland Virik
7768464

Aksjonærregisteret er åpnet

Anbudsrigging, lokalpolitikeres skjulte eierinteresser og selskapsstrukturer kan nå avsløres med et tastetrykk i nytt verktøy. Etter at Skatteetaten frigjorde informasjonen i Aksjonærregisteret har mye skjedd. Flere medier har fått utlevert…

Sigrid K. Jacobsen
Foto: Eskild E. Fors

Når overføres penger mellom kontoer?

Det er mange som lurer på akkurat dette: – Jeg skylder kompisen min noen penger og vil overføre disse i nettbanken eller mobilbanken. Når får han pengene på konto? Her er det…

SpareBank1 Gruppen
Illustrasjonsfoto: Estudio Herreros

Det handler om troverdighet

Handlekraft er viktig for å få noe gjort. Men den bør lene seg blytungt på god dømmekraft. Spesielt når man bruker fellesskapets penger. Politikere og offentlige instanser er avhengig av…

Bengt Eriksen
COLOURBOX14304713

Lys i finansmørket

Norge scorer dårligst på finansåpenhet i Norden. Men som helhet går verden fremover. Financial Secrecy Index måler i hvor stor grad enkeltland gjør det mulig å skjule sine penger der….

Sigrid K. Jacobsen
COLOURBOX3561494

Lærdommen etter farmor

Økonomi kommer av «husholdning». Farmor (f. 1917) kunne kunsten å husholdere med knappe ressurser. Noe av forklaringen er at ressursene var knappere og prioriteringene hardere på hennes tid. Hovedforklaringen er…

Bengt Eriksen
skatt øst

Skatteetaten må få lov til å jobbe smartere

Vil vi ha en god og varig velferd i framtida må vi være villige til å kutte når vi kan – selv om det betyr færre arbeidsplasser noen steder. Omorganiseringen…

Marte Gerhardsen
forskjelligrente

Unødvendig og uklokt

Regjeringen kan skape problemer for seg selv hvis den insisterer på at personbeskatningen skal følge selskapsbeskatningen. I både statsbudsjettet og skattemeldingen har regjeringen varslet at den vil senke skattene for…

Rolf Lothe